Krzysztof Schmidt
Tytuł naukowy:
prof. dr hab.
Stanowisko:
Profesor IBS PAN
Zakład:
Ekologii Populacji — kierownik
Edukacja i stopnie naukowe
 • Profesor: 2021
 • Habilitacja: Instytut i Muzeum Zoologii PAN, 2010
 • Doktor: Uniwersytet Warszawski (Wydział Biologii), 1999
 • Magister: Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii), 1989
Profil badawczy

Główne zainteresowania badawcze K. Schmidta, to problemy związane z ekologią i naukowymi podstawami ochrony ssaków drapieżnych. Prowadzone przez niego badania dotyczyły organizacji przestrzennej i biologii populacji rysia Eurazjatyckiego oraz jego wpływu na ssaki kopytne (sarnę i jelenia) w Puszczy Białowieskiej. Uczestniczył również w badaniach nad ekologią wilka w północno-wschodniej Polsce, nad Norweską populacją rysia oraz jaguara w Wenezueli. K. Schmidt prowadził również badania (we współpracy z badaczami Japońskimi) nad użytkowaniem przestrzeni, terytorializmem i aktywnością kota z Iriomote (Wyspa Iriomote, Japonia). Jego obecna działalność naukowa zmierza do poznania struktury genetycznej populacji rysia na obszarze całej Eurazji oraz czynników wpływających na poziom zmienności genetycznej i przepływ genów między sub-populacjami tych kotów. Zajmuje się również wpływem dużych ssaków drapieżnych (wilka i rysia) na zachowanie się i fizjologię ssaków kopytnych („krajobraz strachu”). Jest autorem i współautorem około 70 publikacji naukowych oraz 40 prac popularno-naukowych. Jest współautorem planów ochrony rysia i wilka w Polsce.

Doświadczenie międzynarodowe
 • 2010 i 2011 - Wenezuela, Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas w Caracas - pobyt naukowo-badawczy - 2 miesiące
 • 2011 - Rosja, Instytut Gospodarowania Zwierzętami Łownymi i Futerkowymi Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych w Kirowie i Nowosybirsku - pobyt naukowo-badawczy - 1 miesiąc
 • 2007 - Japonia, Uniwersytet Riukiu, Wydział Nauk Ścisłych, badawczy, 2 tygodnie
 • 2004 - Szwajcaria, Uniwersytet w Bernie, badawczy, 1 tydzień
 • 2000-2001 - Japonia, Uniwersytet Riukiu, Centrum Badań Biosfery Tropikalnej, badawczy, 10 mies.
 • 1998 - Norwegia, Norweski Instytut Badania Przyrody, staż naukowy, 4 mies.,
 • 1997 - Brazylia, Narodowe Centrum Badań i Ochrony Drapieżników, szkoleniowo-badawczy, 1 mies.
Projekty badawcze

Aktualne projekty badawcze

Zakończone projekty badawcze

 • 2015 - 2020: "W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego rysia iberyjskiego". Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik.
 • 2011 - 2014: "Pośredni wpływ dużych ssaków drapieżnych na zachowanie i fizjologię kopytnych w lasach środkowej Europy". Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik.
 • 2010 - 2014: "Rola czynników ekologicznych w kształtowaniu zmienności genetycznej populacji jaguara Panthera onca w Wenezueli". Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; kierownik.
 • 2012 - 2014: "Ochrona dużych ssaków drapieżnych w Polsce". Projekt finansowany przez Fundację EuroNatur (Niemcy); kierownik.
 • 2009 - 2012: "Wpływ historii ewolucyjnej i czynników antropogenicznych na strukturę genetyczną populacji rysia eurazjatyckiego na zachodnim skraju zasięgu w Europie." Projekt finansowany przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; kierownik.
 • 2003 - 2007: "Różnorodność genetyczna i spokrewnienie w populacji rysia w Puszczy Białowieskiej - uwarunkowania środowiskowe i socjalne". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych; kierownik.
 • 2003 - 2005: "Large carnivores in northern landscapes: an interdisciplinary approach to their regional conservation". Projekt międzynarodowy, finansowany przez Norwegian Research Council; koordynator strony polskiej.
 • 2000 - 2001: "Strategia ochrony i monitoring populacji rysia i wilka w Polsce północno-wschodniej". Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie; kierownik.
 • 2000 - 2001: "Movement and activity pattern of the Iriomote cat (Prionailurus iriomotensis)". Projekt finansowany przez Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki i Kultury w Japonii; kierownik.
 • 1997 - 1999: "Mechanizmy regulacyjnego oddziaływania wilków na populacje ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych; wykonawca.
 • 1993 - 1996: "Ekologia wilka i jego wpływ na duże ssaki kopytne w Puszczy Białowieskiej". Projekt KBN; wykonawca.
 • 1993 - 1996: "Przestrzenna i socjalna organizacja populacji rysia (Lynx lynx) i jego wpływ na ssaki kopytne w Puszczy Białowieskiej". Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych; kierownik.
Pełnione funkcje dodatkowe
 • Członek Cat Specialist Group IUCN/SSC od 1995 r.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN od roku 1999 (sekretarz Rady 2003-2004).
 • Członek Rady Konsultacyjno-Naukowej Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (od roku 2005).
 • Redaktor czasopisma naukowego Acta Theriologica (od roku 2003).
 • Członek Lokalnej Komisji do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Białymstoku oraz w Olsztynie (od roku 2010 - 2020).
 • Członek Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku (od roku 2019).
Członkostwo i Nagrody
 • Nagroda Wydziału Nauk Biologicznych PAN za cykl prac o ekologii rysia Lynx lynx w Puszczy Białowieskiej. Warszawa, 2000 r.