Ewa Komar
Tytuł naukowy:
dr
Stanowisko:
specjalista biolog/Post-doc
Zakład:
Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii
Edukacja i stopnie naukowe
  • Mgr: 2012, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii
  • Lic.: 2009, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Ekologii
Profil badawczy

Zainteresowania naukowe Ewy Komar skupiają się wokół ekologii populacyjnej, behawioralnej i ekofizjologii małych i średnich ssaków lądowych oraz nietoperzy. W swojej pracy magisterskiej skupiła się na analizie struktury populacji i preferencjach siedliskowych karczownika ziemno-wodnego (Arvicola terrestris) oraz nad dynamiką populacji karczownika i norki amerykańskiej (Neovison vison ) w kontekście relacji drapieżnik - ofiara. Obecnie realizuje projekt doktorski dotyczący gospodarki zasobami energetycznymi u samców mroczka posrebrzanego (Vespertilio murinus). W swojej pracy wykorzystuje techniki badań terenowych jak i eksperymentów prowadzonych w warunkach laboratoryjnych.

Projekty badawcze
  • „Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność samców u nietoperzy"- wykonawca