Artykuły naukowe (9) Powrót do góry
  1. Keicher L, Shipley JR, Komar E, Ruczyński I, Schaeffer PJ, Dechmann DKN. 2022. Flexible energy‑saving strategies in female temperate‑zone bats. Journal of Comparative Physiology B DOI: 10.1007/s00360-022-01452-7
  2. Komar E, Fasel NJ, Szafrańska PA, Dechmann DKN, Zegarek M, Ruczyński I. 2022. Energy allocation shifts from sperm production to self-maintenance at low temperatures in male bats. Scientific Reports DOI: 10.1038/s41598-022-05896-3 Link
  3. Komar E, Dechmann DKN, Fasel NJ, Zegarek M, Ruczyński I. 2020. Food restriction delays seasonal sexual maturation but does not increase torpor use in male bats. Journal of Experimental Biology 223 (8):jeb214825 DOI: 10.1242/jeb.214825
  4. Brzeziński M, Jedlikowski J, Komar E. 2019. Space use, habitat selection and daily activity of water voles Arvicola amphibius co-occurring with the invasive American mink Neovison vison. Folia Zoologica 68 (1) : 21-28. DOI: 10.25225/fozo.040.2019
  5. Brzeziński M, Pyrlik J, Churski M, Komar E, Zalewski A. 2019. The influence of American mink odour on the spatial distribution and behaviour of water voles. Ethology 125 (11) : 791-801. DOI: 10.1111/eth.12933
  6. Fasel NJ, Kołodziej-Sobocińska M, Komar E, Zegarek M, Ruczyński I. 2019. Penis size and sperm quality, are all bats grey in the dark?. Current Zoology 65 (6) : 697-703. DOI: 10.1093/cz/zoy094
  7. Brzeziński M, Chibowska P, Zalewski A, Borowik T, Komar E. 2018. Water vole Arvicola amphibius population under the impact of the American mink Neovison vison: Are small midfield ponds safe refuges against this invasive predator?. Mammalian Biology DOI: 10.1016/j.mambio.2018.06.002
  8. Niedziałkowski K, Komar E, Pietrzyk-Kaszyńska A, Olszańska A, Grodzińska-Jurczak M. 2018. Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145 : 401-409. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2017.11.018
  9. Fasel NJ, Mene-Saffrane L, Ruczynski I, Komar E, Christe Ph. 2017. Diet Induced Modifications of Fatty-Acid Composition in Mealworm Larvae (Tenebrio molitor). Journal of Food Research 6 : 1-10. DOI: 10.5539/jfr.v6n5p22
Rozdziały w książkach (1) Powrót do góry
  1. Komar E, Zalewski A. 2014. Wpływ inwazji ssaków drapieżnych na populacje ptaków wodnych w parkach narodowych. W: Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych. Red. Ulbrych Ł., Jankow W., Zalewski A., Wypychowski K.. Park Narodowy "Ujście Warty", Chyrzyno : 123-137.