Tomasz Samojlik
Tytuł naukowy:
dr hab.
Stanowisko:
Specjalista
Zakład:
Ekologii Populacji
Edukacja i stopnie naukowe
 • Dr hab.: 2020, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr: 2007, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Mgr: 2002, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Międzywydziałowe Studia Europeistyczne
Profil badawczy

Osią moich zainteresowań naukowych jest historyczny związek człowieka z Puszczą Białowieską. Realizuję projekt mający na celu poznanie roli człowieka w zachowaniu i przemianach środowisk leśnych Puszczy. Interdyscyplinarny charakter mojej pracy lokuje ją w nurcie historii przyrodniczej (ang. environmental history), zajmującej się historyczną zmiennością interakcji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym. Podjęte przeze mnie badania w Puszczy Białowieskiej są jednymi z pierwszych tego typu w Polsce. Katalog wykorzystywanych metod obejmuje poszukiwania i inwentaryzację śladów dawnej obecności człowieka w Puszczy, w tym śladów dawnego użytkowania lasów, badania archeologiczne (we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN), kwerendy źródłowe w archiwach polskich i zagranicznych oraz analizy źródeł historycznych pod kątem dawnych sposobów użytkowania i ochrony przyrody. Wyniki pierwszego etapu badań, obejmującego okres od około 500 lat p.n.e. do roku 1800 n.e., ująłem w rozprawie doktorskiej (promotor: prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska), w 2007 roku obroniłem z wyróżnieniem na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugi, trwający obecnie etap badań obejmuje historię przyrodniczą Puszczy Białowieskiej w dwóch ostatnich stuleciach. W grudniu 2020 roku Rada Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu w Białymstoku nadała mi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne na podstawie cyklu prac naukowych pod wspólnym tematem "Wpływ XIX-wiecznej gospodarki leśnej na stan lasów i populacji dzikich zwierząt Puszczy Białowieskiej".

Moje obecne tematy badawcze obejmują:

 • historię przyrodniczą Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku;
 • historię przyrodniczą leśnych rzek;
 • badanie ewolucji pojęcia lasu pierwotnego oraz wizerunku żubra w kulturze europejskiej.
Doświadczenie międzynarodowe
 • luty-marzec 2010: Sheffield Hallam University - wizyta naukowa, współpraca z prof. Ianem Rotherhamem
Projekty badawcze
 • Historia przyrodnicza Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku
 • Żubr - Historyczna i współczesna analiza wykorzystania środowisk i diety
 • Rola wypasu zwierząt gospodarskich w kształtowaiu lasów Puszczy Białowieskiej w ostatnich pięciu stuleciach
 • Przyrodnicza historia Puszczy Białowieskiej w świetle badań paleoekologicznych (projekt prowadzony przez Uniwersytet Gdański)
 • Historia pożarów i ich wpływ na kształtowanie lasów Puszczy Białowieskiej
 • Antropogenne przemiany środowiska przyrodniczego Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku
Pełnione funkcje dodatkowe

Współpracownik UKEconet (www.ukeconet.co.uk)

Członkostwo i Nagrody
 • 2007 - nagroda „Mistrz Popularyzacji Wiedzy - Złoty Umysł" w II edycji ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez prezesa Polskiej Akademii Nauk
 • 2010 - nagroda im. Artura Rojszczaka przyznana przez Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • 2012 - nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Serwisu Nauka w Polsce PAP (www.naukawpolsce.pl) w VII edycji konkursu Popularyzator Nauki

Drugim nurtem mojej działalności jest przenoszenie wiedzy naukowej na karty komiksów i książek dla dzieci. Za swą działalność popularyzatorską, obejmującą publikacje książek (seria o żubrze Pompiku, „Ambaras”, „Tarmosia”, „Bercia i Orson”, „Nauczę cię pływać, moja wyderko”) i komiksów dla dzieci (m.in. „Ryjówka przeznaczenia”, „Ostatni żubr”, „Bartnik Ignat i skarb puszczy”, „Umarły las”), wykłady i warsztaty komiksowe dla młodszej publiczności oraz udział w festiwalach nauki otrzymałem następujące nagrody:

 1. Nagroda Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego za 2012 rok w kategorii „najlepszy scenarzysta” za komiks „Ryjówka przeznaczenia” (2013).
 2. Świadectwo Otwartego Umysłu w ósmym plebiscycie Gazety Wyborczej „Przystanek młodzi” za wprowadzenie podlaskiego żubra i ryjówki do komiksów (czerwiec 2014).
 3. Nagroda Burmistrza Miasta Hajnówka „Quercus” za 2017 rok (styczeń 2018)
 4. Nagroda w plebiscycie blogerów Lokomotywa 2018 w kategorii komiks za „Zgubę zębiełków”
 5. Podlaska Marka Roku w kategorii „kultura” za 2020 rok dla żubra Pompika.
 6. „Żubr Pompik. Tropy na śniegu” w Złotej Dwudziestce książek na 20-lecie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – maj 2021.
 7. Nagroda główna w kategorii książki dla dzieci starszych w Konkursie Świat Przyjazny Dziecku Komitetu Ochrony Praw Dziecka za książkę „Poradnik młodych ratowników Ziemi” – luty 2022.
 8. Nagroda główna w kategorii Książki dla Dzieci w wieku 0-7 za serię „Żubr Pompik” w Konkursie Świat Przyjazny Dziecku Komitetu Ochrony Praw Dziecka – luty 2023.

SPIS PUBLIKACJI POPULARNONAUKOWYCH (KOMIKSÓW I KSIĄŻEK DLA DZIECI)

Komiksy i książki dla dzieci i młodzieży

Samojlik T. 2023. Wiedźmun 3: Najmniej spodziewany zwrot akcji. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2023. O rety! Przyroda praczasów. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Samojlik T. 2023. Mała Tarmosia. Czy borsuki się bawią? (z ilustracjami Ani Grzyb). Agora dla Dzieci, Warszawa.
Samojlik T. 2023. Mała Tarmosia. Co w norze piszczy? (z ilustracjami Ani Grzyb). Agora dla Dzieci, Warszawa.
Samojlik T., Wajrak A. 2023. Detektyw Wróbel i struty dziób. Agora dla Dzieci, Warszawa.
Samojlik T. 2023. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 8. Fantastyczne grzyby. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2023. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 7. Cudowne pszczoły. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2023. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 6. Leśna dieta. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2023. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 5. Ptasie wycieczki. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2023. Wiedźmun. 2: Przed wyprawą zbierz drużynę. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T., Wajrak A. 2023. Detektyw Wróbel i złamane pióro. Agora dla Dzieci, Warszawa.
Samojlik T. 2022. Moja babcia jest wilkołakiem [w:] Zagadki babci. Wydawnictwo Frajda, Poznań.
Samojlik T. 2022. Oddech smoka [w:] Oddech smoka. Prószyński i S-ka, Warszawa.
Samojlik T. 2022. Schaboszczak [w:] Latający talerz. Prószyński i S-ka, Warszawa.
Samojlik T. 2022. Teoria niespiskowa [w:] Sieci widmo. Prószyński i S-ka, Warszawa.
Samojlik T. 2022. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 4. Sekrety drzewa. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2022. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 3. Z górki i pod górkę. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2022. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 2. Pory roku. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2022. Żubr Pompik: odkrycia. Tom 1. Kropla wody. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2022. Drewniany żubr [w:] Kajko i Kokosz - Nowe przygody. Rozróby i romanse. Egmont, Warszawa.
Samojlik T. 2021. Bercia i Orson (z ilustracjami Elżbiety Wasiuczyńskiej). Wydawnictwo Agora dla Dzieci, Warszawa.
Samojlik T. 2021. Żubr Pompik: wyprawy. Wszędzie dobrze, ale w puszczy najlepiej. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2021. Żubr Pompik: wyprawy. Taniec żurawi. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2021. Poradnik młodych ratowników Ziemi. PWN, Warszawa.
Samojlik T. 2021. Tarmosia (z ilustracjami Anny Grzyb). Wydawnictwo Agora dla Dzieci, Warszawa.
Samojlik T. 2021. Żubr Pompik: wyprawy. Poroże jelenia. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2021. Żubr Pompik: wyprawy. Wytrwały konik. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2021. Żubr Pompik. Czego szukasz, Pompiku? Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2021. Żubr Pompik: wyprawy. Kryjówka rysia. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2021. Żubr Pompik: wyprawy. Milczenie orlika. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T., Podolec M., Mianowska A. 2020. Bardzo dzika opowieść 2: Mistrz Ryś. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2020. Wiedźmun. 1: Słodki zapach potwora o zmierzchu. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2020. Serce wilka. WWF Polska, Warszawa.
Samojlik T. 2020. Żubr Pompik: wyprawy. Cenna gąsienica. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2020. Żubr Pompik: wyprawy. Skok kozicy. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2019. Miluś. [w:] Kajko i Kokosz - Nowe przygody. Łamignat straszliwy. Egmont, Warszawa.
Samojlik T. 2019. Na ratunek Mateczce Ziemi. Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. Bielsk Podlaski.
Samojlik T., Podolec M., Mianowska A. 2019. Bardzo dzika opowieść 1: Las złamanych serc. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2019. Żubr Pompik. Polinka zaginęła! Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2019. Żubr Pompik: wyprawy. Nieśmiała salamandra. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2019. Żubr Pompik: wyprawy. Jaskinia nietoperza. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2019. Żubr Pompik: wyprawy. Żubrza góra. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2019. Żubr Pompik: wyprawy. Dziarskie puszczyki. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2019. Żubr Pompik: wyprawy. Wodospad muflona. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2019. Żubr Pompik: wyprawy. Skalny labirynt. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T., Wajrak A. 2018. Zew padliny. Wydawnictwo Agora, Warszawa.
Samojlik T. 2018. Żubr Pompik: wyprawy. Ptasie stado. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2018. Żubr Pompik: wyprawy. Dumny bielik. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2018. Żubr Pompik: wyprawy. Zwinna wydra. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2018. Zguba zębiełków. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2018. Opowieść z Doliny Ryjówek. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2018. Ambaras (z ilustracjami Elżbiety Wasiuczyńskiej). Wydawnictwo Agora, Warszawa.
Samojlik T. 2018. Żubr Pompik: wyprawy. Zachłanna mewa. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2018. Żubr Pompik: wyprawy. Najstraszniejszy drapieżnik. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2018. Żubr Pompik: wyprawy. Rodzina borsuków. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2018. O rety! Przyroda świata. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Samojlik T. 2017. Miluś. Instytut Badania Smoków [w:] Kajko i Kokosz. Opowieści z Mirmiłowa. Łamignat Straszliwy. Egmont, Warszawa.
Samojlik T. 2017. Żubr Pompik: wyprawy. Plan bobra. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2017. Żubr Pompik: wyprawy. Bagienny łoś. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2017. Żubr Pompik: wyprawy. Tajemnica rzeki. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T., Wajrak A. 2017. Nieumarły Las. Agora, Warszawa.
Samojlik T. 2016. Miluś. Kłusownicy [w:] Kajko i Kokosz - Nowe przygody. Obłęd Hegemona. Egmont, Warszawa.
Samojlik T., Wajrak A. 2016. Umarły Las. Agora, Warszawa.
Samojlik T. 2016. Pikotek chce być odkryty. Widnokrąg, Piaseczno.
Samojlik T. 2016. To nie jest las dla starych wilków. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2016. Misja kosmos. Międzygwiezdna podróż Voyagera. Wilga, Warszawa.
Samojlik T. 2016. O rety! Przyroda. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Samojlik T. 2016. Żubr Pompik. Kolory jesieni. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2016. Żubr Pompik. Letni zmierzch. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2016. Żubr Pompik. Zapach wiosny. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2016. Żubr Pompik. Tropy na śniegu. Media Rodzina, Poznań.
Samojlik T. 2015. Powrót rzęsorka. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2014. Ryjówka przeznaczenia. Wydanie drugie, zmienione. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2014. Ostatni żubr. Wydanie trzecie, zmienione. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2014. Forest beekeeper and the treasure of pushcha. Centrala, Londyn.
Samojlik T. 2013. Bartnik Ignat i skarb puszczy. Centrala, Poznań.
Samojlik T. 2013. Norka zagłady. Kultura Gniewu, Warszawa.
Samojlik T. 2012. Nauczę cię pływać, moja wyderko. Urząd Miasta Hajnówka, Hajnówka.
Samojlik T. 2012. Wilk Ambaras. WWF Polska, Warszawa.
Samojlik T. 2012. Ryjówka przeznaczenia. Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża.
Samojlik T. 2011. The Last Bison. Instytut Biologii Ssaków PAN, Białowieża.
Samojlik T. 2010. Żubr Żorż. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
Samojlik T. 2009. Ostatni żubr. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.

Ilustracje do książek
Skikiewicz M. 2023. Olo i Awa. Logopedyczna zabawa. Znaki. Media Rodzina, Poznań.
Mikołuszko W. 2023. Z tatą w świat medycyny. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Skikiewicz M. 2023. Olo i Awa. Logopedyczna zabawa. Piłki. Media Rodzina, Poznań.
Dżbik-Kluge J., Sowizdraniuk J. 2022. Praktycznie wszystko. Podpowiednik dla dzielnych dzieciaków. Kropka, Warszawa.
Skikiewicz M. 2022. Olo i Awa. Logopedyczna zabawa. Plamki. Media Rodzina, Poznań.
Skikiewicz M. 2022. Olo i Awa. Logopedyczna zabawa. Kredki. Media Rodzina, Poznań.
Żbikowski R. 2020. Czy Ziemia jest żwawym kosmitą? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Krauze M. 2020. Mamo, a dlaczego? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Mikołuszko W. 2019. Tato, dlaczego, jak i po co? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Kruszewicz A. 2018. Czy podloty to nieloty? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Mikołuszko W. 2017. Z tatą na dinozaury. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Stanecka Z. 2016. Samo Dzielny lepiej wie. Egmont, Warszawa.
Stanecka Z. 2016. Samo Dzielny wstaje sam. Egmont, Warszawa
Maruszczak M. 2016. Człowiek. Jak to działa? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Mikołuszko W. 2015. Z tatą w przyrodę. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Musielak M. 2014. Sportowa rodzinka. Wydawnictwa Sportowe i Naukowe, Warszawa.
Mikołuszko W. 2012. Tato, a po co? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Maruszczak M. 2012. Ciało. Jak to działa? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Mikołuszko W. 2010. Tato, a dlaczego? Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Inne media
Ryjówka przeznaczenia – pełnometrażowy film animowany, w produkcji (https://www.youtube.com/watch?v=_z-CjdqK3K8)
Żubr Pompik – serial animowany. Produkcja: EGoFILM, Warszawa (sezon 1: 13 odcinków; 2017; sezon 2: 13 odcinków, 2020)
Ryjówka przeznaczenia – słuchowisko. Produkcja: Sound Tropez, Warszawa (2015).