Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Stoczek 1,
17-230 Białowieża, Poland

NIP 543-12-25-396
REGON 000326285
Konto: Bank BGK nr 10 1130 1059 0017 3408 6520 0002
KOD SWIFT: GOSKPLPW
Rejestr Instytutów Naukowych PAN (RIN PAN) RIN-II-68/11
adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP
e-Doreczenia address for MRI PAS: AE:PL-62637-62511-AIBCV-24

Sekretariat

tel. (85) 682 77 50
fax (85) 682 77 52
e-mail mripas@ibs.bialowieza.pl

Director

Dr hab. Michał Żmihorski
e-mail: zmihorski@ibs.bialowieza.pl

Deputy Director

dr hab. Tomasz Borowik
tel. (85) 682 77 86
e-mail tborowik@ibs.bialowieza.pl

Chief accountant

Mgr Barbara Sadowska Dulko
e-mail bdulko@ibs.bialowieza.pl

Chairman of the Scientific Council of MRI PAS

Prof. dr hab. Henryk Okarma
e-mail okarma@iop.krakow.pl