Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Stoczek 1,
17-230 Białowieża, Poland

NIP 543-12-25-396
REGON 000326285
Konto: Bank BGK nr 10 1130 1059 0017 3408 6520 0002
KOD SWIFT: GOSKPLPW
Rejestr Instytutów Naukowych PAN (RIN PAN) RIN-II-68/11
adres ESP: /MRIPAS/SkrytkaESP

Sekretariat

tel. (85) 682 77 50
fax (85) 682 77 52
e-mail mripas@ibs.bialowieza.pl

Director

Prof. nadzw. dr hab. Rafał Kowalczyk
e-mail: rkowal@ibs.bialowieza.pl

Deputy Director

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Schmidt
tel. (85) 682 77 77
e-mail kschmidt@ibs.bialowieza.pl

Chief accountant

Mgr Maria Karunos
e-mail mkarunos@ibs.bialowieza.pl

Chairman of the Scientific Council of MRI PAS

Prof. dr hab. Henryk Okarma
e-mail okarma@iop.krakow.pl