Nazwisko i imię Stanowisko Telefon E-mail Nr
pokoju
Boratyński Jan, dr Adiunkt   85 682 77 50 wew 156 email 41
Borowik Tomasz, dr hab. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Adiunkt
  85 682 77 86 email 127
Bubnicki Jakub, dr Asystent   85 682 77 67 email 144
Bujko Eugeniusz Starszy laborant   85 682 77 89 email 38
Chilecki Dariusz, inż. Biolog/specjalista BHP   85 682 77 54 email 4
Chilecki Jerzy Referent gospodarczy   85 682 77 54   4
Churski Marcin, dr Adiunkt   85 682 77 67 email 148
Hapunik Ewelina, mgr Biolog   email 37
Hofman-Kamińska Emilia, dr Adiunkt   85 682 77 91 email 115
Jędrzejewska Bogumiła, prof. dr hab. Profesor   85 682 77 80 email 118
Kamiński Tomasz, mgr Biolog   85 682 77 89 email 38
Kołodziej-Sobocińska Marta, dr hab Profesor IBS PAN   85 682 77 60 email 110
Komar Ewa, mgr Doktorant   85 682 77 50 wew. 154 email 131
Kondzior Eliza, mgr Doktorant   email 37
Koprowska Dominika, mgr Biolog   85 682 77 50 wew. 154 email 131
Kowalczyk Rafał, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 84 email 123
Kozak Ewa Woźna   85 682 77 54   136
Kozak Roman Starszy laborant   40
Kuijper Dries, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 93 email 146
Łapińska Joanna, mgr Dokumentalista   85 682 77 76    
Marczuk Barbara, mgr Biolog   85 682 77 59 email 15
Milko Anna, inż. Dokumentalista   85 682 77 72 email 108
Niedziałkowska Magda, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 94 email 112
Niedziałkowski Krzysztof, dr hab. Adiunkt   email 121
Plis Kamila, mgr inż. Biolog   85 682 77 87 email 129
Podgórski Tomasz, dr hab. Adiunkt   85 682 77 64 email 125
Ruczyńska Iwona, mgr Biolog   85 682 77 60 email 9
Ruczyński Ireneusz, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 63 email 142
Sadowska-Dulko Barbara, mgr Główny księgowy   85 682 77 53 email 3
Samojlik Tomasz, dr hab. Asystent   85 682 77 81 email 119
Schmidt Krzysztof, prof dr hab. Profesor   85 682 77 77 email 111
Stankiewicz Paweł Informatyk   85 682 77 96 email 8
Stepaniuk Aniela, mgr inż. Specjalista kadry i płace   85 682 77 51 email 1
Sykut Maciej, mgr Biolog  85 682 77 78 email 116
Szafrańska Paulina, dr Adiunkt   85 682 77 57 email 34
Szczerba Małgorzata Bibliotekarz   85 682 77 82 email 120
Tokarska Małgorzata, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 61 email 13
Wereszczuk Anna, dr Asystent   85 682 77 88 email 140
Wójcik Anna, dr Specjalista biolog   85 682 77 62 email 14
Wójcik Jan, prof. dr hab. Kierownik Zakładu
Profesor
  85 682 77 55 email 103
Zalewska Hanna, mgr Biolog   85 682 77 59 email 15
Zalewski Andrzej, dr hab. Kierownik Zakładu
Profesor
  85 682 77 75 email 133
Zegarek Marcin Biolog   85 682 77 50 wew 156 email 41
Zub Karol, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 92 email 36
Żmihorski Michał dr hab. Dyrektor Instytutu 85 682 77 83 email 105