Nazwisko i imię Stanowisko Telefon E-mail Nr
pokoju
Boratyński Jan, dr Adiunkt   85 682 77 78 email 39
Borowik Tomasz, dr hab. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Adiunkt
  85 682 77 86 email 114
Bubnicki Jakub, dr Asystent   85 682 77 67 email 144
Bujko Eugeniusz Starszy laborant   85 682 77 89 email 38
Chilecki Dariusz, inż. Biolog/specjalista BHP   85 682 77 54 email 4
Chilecki Jerzy Referent gospodarczy   85 682 77 54 email 4
Churski Marcin, dr Adiunkt   85 682 77 78 email 148
Hapunik Ewelina, mgr Biolog   email 32
Hofman-Kamińska Emilia, dr Adiunkt   85 682 77 91 email 115
Jędrzejewska Bogumiła, prof. dr hab. Profesor   85 682 77 80 email 118
Kamiński Tomasz, mgr Biolog   85 682 77 91 email 115
Karpiuk Monika Dokumentalista   85 682 77 85 email 104
Kołodziej-Sobocińska Marta, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 73 email 110
Komar Ewa, dr Specjalista biolog / Post-doc   85 682 77 50 wew. 154 email 131
Koprowska Dominika, mgr Biolog   85 682 77 50 wew. 154 email 131
Kowalczyk Rafał,prof. dr hab. Profesor   85 682 77 84 email 123
Kozak Ewa Woźna   85 682 77 54   136
Kozak Roman Starszy laborant   40
Kuijper Dries, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 93 email 146
Łapińska Joanna, mgr Dokumentalista   85 682 77 51   1
Marczuk Barbara, mgr Biolog   85 682 77 59 email 15
Milko Anna, inż. Dokumentalista   85 682 77 50 email 2
Niedziałkowska Magda, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 94 email 112
Niedziałkowski Krzysztof, dr hab. Adiunkt   email  
Plis Kamila, mgr inż. Biolog / Koordynator zadań w projekcie ENETWILD   85 682 77 72 email 108
Podgórski Tomasz, dr hab. Adiunkt   email  
Ruczyńska Iwona, mgr Biolog   85 682 77 60 email 9
Ruczyński Ireneusz, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 63 email 142
Sadowska-Dulko Barbara, mgr Główny księgowy   85 682 77 53 email 3
Samojlik Tomasz, dr hab. Specjalista   85 682 77 81 email 119
Say-Sallaz Elise, dr Specjalista biolog / Post-doc   85 682 77 76 email 113
Schmidt Krzysztof, prof dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 77 email 111
Stankiewicz Paweł Informatyk   85 682 77 96 email 8
Stepaniuk Andrzej, mgr inż. Biolog   85 682 77 58 email 8
Stepaniuk Aniela, mgr inż. Specjalista ds. kadr i płac   85 682 77 53 email 3
Szafrańska Paulina, dr Asystent   85 682 77 57 email 34
Szczerba Małgorzata Bibliotekarz   85 682 77 82 email 120
Tokarska Małgorzata, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 61 email 13
Wereszczuk Anna, dr Asystent   85 682 77 88 email 140
Wójcik Jan, prof. dr hab. Profesor   85 682 77 55 email 11
Zalewska Hanna, mgr Biolog   85 682 77 59 email 15
Zalewski Andrzej, prof. dr hab. Profesor   85 682 77 75 email 133
Zegarek Marcin, mgr Biolog   85 682 77 66 email 135
Zub Karol, dr hab. Profesor IBS PAN   85 682 77 92 email 36
Żmihorski Michał dr hab. Dyrektor Instytutu 85 682 77 50 email 105