• Artykuł naukowy
  Rachwald A, Ciesielski M, Szurlej M, ̇Żmihorski M. 2022. Following the damage: Increasing western barbastelle bat activity in bark beetle infested stands in Białowie ̇za Primeval forest. Forest Ecology and Management 503 DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119803
 • Artykuł naukowy
  Zyśk-Gorczyńska E, Sztwiertnia H, Pietkiewicz M, Kolanek A, Bojarska K, Żmihorski M. 2022. Local bird densities and habitats are poor predictors of bird collision with glass bus shelters. Landscape and Urban Planning 217 (104285) DOI: 10.1016/j.landurbplan.2021.104285
 • Artykuł naukowy
  Widén A, Clinchy M, Felton AM, Hofmeester TR, Kuijper DPJ, Singh NJ, Widemo F, Zanette LY, Cromsigt JPGM. 2022. Playbacks of Predator Vocalizations Reduce Crop Damage by Ungulates. SSRN DOI: 10.2139/ssrn.3928315
 • Artykuł naukowy
  Doan K, Niedziałkowska M, Stefaniak K, Sykut M, Jędrzejewska B, Ratajczak-Skrzatek U, Piotrowska N, Ridush B, Zachos FE, Popović D, Baca M, Mackiewicz P, Kosintsev P, Makowiecki D, Charniauski M, Boeskorov G, Bondarev AA, Danila G, Kusak J, Rannamäe E, Saarma U, Arakelyan M, Manaseryan N, Krasnodębski D, Titov V, Hulva P, Bălășescu A, Trantalidou K, Dimitrijević V, Shpansky A, Kovalchuk O, Klementiev AM, Foronova I, Malikov DG, Juras A, Nikolskiy P, Grigoriev SE, Cheprasov MY, Novgorodov GP, Sorokin AD, Wilczyński J, Protopopov AV, Lipecki G, Stanković A. 2022. Phylogenetics and phylogeography of red deer mtDNA lineages during the last 50 000 years in Eurasia. Zoological Journal of the Linnean Society DOI: 10.1093/zoolinnean/zlab025
 • Artykuł naukowy
  Ričkienė A, Daszkiewicz P, Samojlik T, Fedotova AT. 2021. Ludwik Abramowicz’s collection of article clippings on the Białowieża Forest at the Wróblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki 30(2)
 • Artykuł naukowy
  Daszkiewicz P, Samojlik T, Rickiene A, Fedotowa A. 2021. Puszcza Białowieska i żubr w “Przeglądzie Łowieckim i Myślistwie Polskim”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(2) : 73-83.
 • Artykuł naukowy
  Daszkiewicz P, Samojlik T, Rickiene A, Fedotowa A. 2021. Żubr w pracach przyrodników związanych z Komisją Edukacji Narodowej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(4) : 91-98.
 • Artykuł naukowy
  Daszkiewicz P, Iwan D, Samojlik T, Rickiene A, Fedotowa A. 2021. Powojenne białowieżana w dokumentach Janusza Domaniewskiego (1891-1954) w archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(3) : 83-98.
 • Artykuł naukowy
  Daszkiewicz P, Iwan D, Samojlik T, Rickiene A, Fedotowa A. 2021. Sprawozdanie Janusza Domaniewskiego z misji w Puszczy Białowieskiej z 1921 roku. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(3) : 79-88.
 • Artykuł naukowy
  Daszkiewicz P, Samojlik T, Fedotova A, Ričkienė A. 2021. Reintrodukcja i ochrona bobrów w II Rzeczypospolitej w świetle artykułów z prasy przyrodniczej i łowieckiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 40(1) : 79-89.