• Artykuł naukowy
  Diserens TA, Bubnicki JW, Schutgens E, Rokx K, Kowalczyk R, Kuijper DPJ, Churski M. 2021. Fossoriality in a risky landscape: badger sett use varies with perceived wolf risk. Journal of Zoology DOI: 10.1111/jzo.12835
 • Artykuł naukowy
  Rachwald A, Boratyński JS, Krawczyk J, Szurlej M, Nowakowski WK. 2021. Natural and anthropogenic factors influencing the bat community in commercial tree stands in a temperate lowland forest of natural origin (Białowieża Forest). Forest Ecology and Management 479 DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118544
 • Artykuł naukowy
  Kuchta R, Kołodziej-Sobocińska M, Brabec J, Młocicki D, Sałamatin R, Scholz T. 2021. Sparganosis (Spirometra) in Europe in the molecular era. Clinical Infectious Diseases ciaa1036 DOI: 10.1093/cid/ciaa1036
 • Artykuł naukowy
  Kotowska​ D, Zegarek M, Osojca G, Satory A, Pärt T, Żmihorski M. 2021. Spatial patterns of bat diversity overlap with woodpecker abundance. PeerJ DOI: 10.7717/peerj.9385
 • Artykuł naukowy
  Piontek AM, Wojtylak-Jurkiewicz E, Schmidt K, Gajda A, Lesiak M, Wierzbowska IA. 2021. Analysis of cat diet across an urbanisation gradient. Urban Ecosystems DOI: 10.1007/s11252-020-01017-y PDF
 • Artykuł naukowy
  Luisa M, Cerezo M, Kucka M, Zub K, Chan YF, Bryk J. 2021. Population structure of Apodemus flavicollis and comparison to Apodemus sylvaticus in northern Poland based on RAD-seq. BMC Genomics 21 (241) DOI: 10.1186/s12864-020-6603-3
 • Artykuł naukowy
  Cerezo LM, Kucka M, ZUB K, Chan YF, Bryk J. 2020. Population structure of Apodemus flavicollis and comparison to Apodemus sylvaticus in northern Poland based on RAD-seq. BMC Genomics 241 DOI: 10.1186/s12864-020-6603-3
 • Inne
  Plumb G, Kowalczyk R, Hernandez-Blanco JA. 2020. Bison bonasus. The IUCN Red List of Threatened Species e.T2814A45156279 DOI: 10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T2814A45156279.en. Link
 • Artykuł naukowy
  Mokrzycki T, Koczuk A, Kowalczyk R. 2020. Oecanthus pellucens (SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w Białowieży z uwagami o rozmieszczeniu i biologii. Wiadomości Entomologiczne 39 (4) : 11-12. DOI: 10.5281/zenodo.4311003 PDF
 • Artykuł naukowy
  Szafrańska PA, Andreasson F, Nordb A, Jan-Åke Nilsson. 2020. Deep body and surface temperature responses to hot and cold environments in the zebra finch. Journal of Thermal Biology 94 DOI: 10.1016/j.jtherbio.2020.102776