• Artykuł naukowy
  Samojlik T, Fedotova A, Borowik T, Kowalczyk R. 2019. Historical data on European bison management in Białowieża Primeval Forest can contribute to a better contemporary conservation of the species. Mammal Research DOI: 10.1007/s13364-019-00437-2
 • Artykuł naukowy
  Vicente J, Apollonio M, Blanco-Aguiar JA, Borowik T, Brivio F, Casaer J, Croft S, Ericsson G, Ferroglio E, Gavier-Widen D, Gortázar C, Jansen PA, Keuling O, Kowalczyk R, Petrovic K, Plhal R, Podgórski T, Sange M, Scandura M, Schmidt K, Smith GC, Soriguer R, Thulke HH, Zanet S, Acevedo P. 2019. Science-based wildlife disease response. Science 364 (6444) : 943-944. DOI: 10.1126/science.aax4310
 • Artykuł naukowy
  Radačovská A, Bazsalovicsová E, Linowska A, Kołodziej-Sobocińska M, Králová-Hromadová I. 2019. Endohelminths of European Perch (Perca fluviatilis) from Selected Localities in Poland with an Emphasis on Search of the Broad Fish Tapeworm Dibothriocephalus latus. Acta Parasitologica DOI: 10.2478/s11686-019-00087-z
 • Artykuł popularnonaukowy
  Stojak J. 2019. Antyczny DNA. Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 6-7 (241) Link
 • Artykuł naukowy
  Plis K, Stojak J. 2019. Proces domestykacji psa: próba rozwikłania zagadki udomowienia gatunku. Kosmos 1 (322) : 65-73. PDF
 • Artykuł naukowy
  Wesołowski T, Jaroszewicz B, Kowalczyk R, Kujawa A, Gutowski JM. 2019. Co i jak chronić w Puszczy Białowieskiej – polemika z tezami J. Hilszczańskiego i T. Jaworskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 75 (1) : 51-56. PDF
 • Artykuł naukowy
  Żmihorski M, Hebda G, Eggers S, Månsson J, Abrahamsson T, Czeszczewik D, Walankiewicz W, Mikusiński G. 2019. Early post-fire bird community in European boreal forest: Comparing salvage-logged with non-intervention areas. Global Ecology and Conservation 18 DOI: 10.1016/j.gecco.2019.e00636
 • Artykuł naukowy
  Hayward MW, Jachowski D, Bugira CK, Clulow J, Krishnamurthy R, Griffin AS, Chalmers AC, Linnell JDC, Montgomery RA, Somers MJ, Kowalczyk R, Heurich M, Caravaggi A, Marnewick KA, Di Blanco Y, Shuttleworth CM, Callen A, Weise F, Scanlon R, Moehrenschlager A, Howell LG, Uptona RMO. 2019. The search for novelty continues for rewilding. Biological Conservation DOI: 10.1016/j.biocon.2019.05.041
 • Artykuł naukowy
  Tarnowska E, Niedziałkowska M, Jędrzejewska B. 2019. Genetic structure of bank vole populations in the contact zone of two lineages in north-eastern Poland. Mammalian Biology 96 : 93-101. DOI: 10.1016/j.mambio.2018.10.011
 • Artykuł naukowy
  Kuijper DPJ, Churski M, Trouwborst A, Heurich M, Smit C, Kerley GIH, Cromsigt, J.P.G.M. 2019. Keep the wolf from the door: how to conserve wolves in Europe’s human-dominated landscapes?. Biological Conservation 235 : 102-111. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.04.004