• Artykuł naukowy
  Markov N, Pankova N, Morelle K. 2019. Where winter rules: Modeling wild boar distribution in its north-eastern range. Science of The Total Environment 687 : 1055-1064. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.157
 • Artykuł naukowy
  Rachwald A, Kokurewicz T, Zapart A, Apoznański G, Szurlej M, Haddow J, Đurović M, Kepel A. 2019. New records of western barbastelle Barbastella barbastellus(Schreber, 1774) and otherrare bat species in Montenegro”. Acta Zoologica Bulgarica 72 : 3-4. PDF
 • Rozdział w książce
  Samojlik T. 2019. Dlaczego Puszcza potrzebuje mitu. W: O jeden las za daleko. Demokracja. kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Red. Czapliński P, Bednarek JB, Gostyński D. Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa : 161-174. PDF
 • Artykuł naukowy
  van Ginkel HAL, Smit C, Kuijper DPJ. 2019. Behavioral response of naïve and non-naïve deer to wolf urine. PLoS ONE DOI: 10.1371/journal.pone.0223248
 • Artykuł popularnonaukowy
  Stojak J. 2019. Choroby dietozależne. Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 12 (245) Link
 • Artykuł naukowy
  Berg Å, Cronvall E, Eriksson Å, Glimskär A, Hiron M, Knape J, Pärt T, Wissman J, Żmihorski M, Öckinger E. 2019. Assessing agri-environmental schemes for semi-natural grasslands during a 5-year period: can we see positive effects for vascular plants and pollinators?. Biodiversity and Conservation 28 (14) : 3989-4005. DOI: 10.1007/s10531-019-01861-1
 • Artykuł popularnonaukowy
  Stojak J. 2019. Choroby hantawirusowe - jest czego się bać?. Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 11 (244) Link
 • Artykuł naukowy
  Bubnicki JW, Churski M, Schmidt K, Diserens TA, Kuijper DPJ. 2019. Linking spatial patterns of terrestrial herbivore community structure to trophic interactions. eLIFE DOI: 10.7554/eLife.44937.001
 • Artykuł popularnonaukowy
  Schmidt K, Kuijper DPJ, Kowalczyk R. 2019. Dlaczego w Polsce chronimy wilki?. Brać Łowiecka 10 : 44. Link
 • Artykuł naukowy
  Jaroszewicz B, Cholewińska O, Gutowski JM, Samojlik T, Zimny M, Latałowa M. 2019. Białowieża Forest—A Relic of the High Naturalness of European Forests. Forests 10 (10) 849 DOI: 10.3390/f10100849