• Artykuł naukowy
  Krauze-Gryz D, Gryz J, Żmihorski M. 2019. Cats kill millions of vertebrates in Polish farmland annually. Global Ecology and Conservation DOI: 10.1016/j.gecco.2018.e00516
 • Artykuł naukowy
  Stronen AV, Iacolina L, Pertoldi C, Tokarska M, S?rensen BS, Bahrndorff S, Oleński K, Kamiński S, Nikolskiy P. 2019. Genomic variability in the extinct steppe bison (Bison priscus) compared to the European bison (Bison bonasus). Mammal Research 64 (1) : 127-131. DOI: 10.1007/s13364-018-0387-8
 • Artykuł naukowy
  Daszkiewicz P, Samojlik T. 2019. Corrected date of the first description of aurochs Bos primigenius (Bojanus, 1827) and steppe bison Bison priscus (Bojanus, 1827). Mammal Research DOI: 10.1007/s13364-018-0389-6
 • Artykuł naukowy
  Weterings MJA, Ewert SP, Peereboom JN, Kuipers HJ, Kuijper DPJ, Prins HHT, Jansen van Langevelde F, van Wieren SE. 2019. Implications of shared predation for space use in two sympatric leporids. Ecology and Evolution
 • Artykuł naukowy
  Fasel NJ, Kołodziej-Sobocińska M, Komar E, Zegarek M, Ruczyński I. 2019. Penis size and sperm quality, are all bats grey in the dark?. Current Zoology DOI: 10.1093/cz/zoy094
 • Artykuł naukowy
  Orłowski G, Karg J, Jerzak L, Bocheński M, Profus P, Książkiewicz-Parulska Z, Zub K, Ekner-Grzyb A, Czarnecka J. 2019. Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: Arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia. Science of The Total Environment 646 : 491-502. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.07.297
 • Artykuł naukowy
  Wereszczuk A, Zalewski A. 2019. Does the matrix matter? Home range sizes and space use strategies in stone marten at sites with differing degrees of isolation. Mammal Research 64 : 71-85. DOI: 10.1007/s13364-018-0397-6
 • Artykuł naukowy
  Niedziałkowska M, Hayward MW, Borowik T, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2019. A meta-analysis of ungulate predation and prey selection by the brown bear Ursus arctos in Eurasia. Mammal Research 64 (1) : 1-9. DOI: 10.1007/s13364-018-0396-7
 • Artykuł naukowy
  Stojak J, Borowik T, Górny M, McDevitt AD, Wójcik JM. 2019. Climatic influences on the genetic structure and distribution of the common vole and field vole in Europe. Mammal Research 64 (1) : 19-29. DOI: 10.1007/s13364-018-0395-8
 • Artykuł naukowy
  Plis K, Stojak J. 2018. Jak z dzikiego zrobić przyjaciela? Historia udomowienia różnych gatunków roślin i zwierząt na świecie. Kosmos 67 (4) : 721-732.