Rada Naukowa IBS PAN w kadencji 2019-2022

 1. Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz
 2. Dr Jan Boratyński
 3. Dr hab. Marcin Brzeziński
 4. Dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska
 5. Prof. dr hab. Marek Konarzewski
 6. Dr hab. Rafał Kowalczyk
 7. Prof. dr hab. Jan Kozłowski
 8. Dr hab. Małgorzata Kruczek
 9. Dr hab. Dries Kuijper
 10. Dr hab. Magdalena Niedziałkowska
 11. Prof. dr hab. Henryk Okarma
 12. Prof. dr hab. Jacek Radwan
 13. Prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz
 14. Dr hab. Ireneusz Ruczyński
 15. Dr hab. Krzysztof Schmidt
 16. Dr hab. Elwira Szuma
 17. Prof. dr hab. Jacek M. Szymura
 18. Prof. dr hab. Jan R.E. Taylor
 19. Dr hab. Małgorzata Tokarska
 20. Prof. dr hab. January Weiner
 21. Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan
 22. Prof. dr hab. Jan M. Wójcik
 23. Dr hab. Andrzej Zalewski
 24. Dr hab. Karol Zub
 25. Dr Michał Żmihorski