Rada Naukowa IBS PAN w kadencji 2023-2026

 1. 1. Prof. dr hab. Wiesław Bogdanowicz
  2. Dr hab. Anetta Borkowska
  3. Dr hab. Tomasz Borowik
  4. Dr Jakub Bubnicki
  5. Dr hab. Marcin Brzeziński
  6. Dr hab. Przemysław Chylarecki
  7. Dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska
  8. Prof. dr hab. Marek Konarzewski
  9. Prof. dr hab. Paweł Koteja
  10. Prof. dr hab. Rafał Kowalczyk
  11. Prof. dr hab. Jan Kozłowski
  12. Dr hab. Małgorzata Kruczek
  13. Dr hab. Dries Kuijper
  14. Dr Grzegorz Mikusiński
  15. Dr hab. Magdalena Niedziałkowska
  16. Prof. dr hab. Henryk Okarma
  17. Prof. dr hab. Jacek Radwan
  18. Dr hab. Ireneusz Ruczyński
  19. Dr hab. Tomasz Samojlik
  20. Prof. dr hab. Krzysztof Schmidt
  21. Dr hab. Nuria Selva
  22. Prof. dr hab. Jacek Szymura
  23. Dr hab. Małgorzata Tokarska
  24. Prof. dr hab. January Weiner
  25. Dr Anna Wereszczuk
  26. Prof. dr hab. Mieczysław Wolsan
  27. Prof. dr hab. Jan M. Wójcik
  28. Prof. dr hab. Andrzej Zalewski
  29. Dr hab. Karol Zub
  30. Dr hab. Michał Żmihorski