• Article in journal
  Borowski S. 1955. Kilka spostrzeżeń z życia jarząbka (Tetrastes bonasia L.) w Białowieskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 11(6) : 34-35.
 • Article in journal
  Dehnel A. 1955. Zakład Badania Ssaków Instytutu Zoologicznego, Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Kosmos A 4(2) : 336-341.
 • Article in journal
  Dzierżykraj-Rogalska I. 1955. Badania nad zmiennością przytarczycy u ryjówki aksamitnej (Sorex araneus L.) w cyklu życiowym. Kosmos A 4 : 321-322.
 • Article in journal
  Kubik J. 1955. Wstępne badania nad rozwojem Arvicola Lacépede. Kosmos A 4 : 331-332.
 • Popular article
  Pucek Z. 1955. Badania nad mechanizmem zmienności czaszki w cyklu życiowym Sorex araneus araneus L.. Kosmos A 4(2) : 317-319.
 • Article in journal
  Pucek Z. 1955. Utersuchungen über die Veränderlichkeit des Schädels im Lebenszyklus von Sorex araneus araneus L. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(4) : 163-211.
 • Article in journal
  Pucek Z. 1955. Szybka metoda mierzenia pojemności czaszki drobnych ssaków. Wszechświat 12 : 308.
 • Popular article
  Pucek Z. 1955. Świat białowieskich ssaków. Gazeta Białostocka 49/194
 • Article in journal
  Surdacki S. 1955. Suseł perełkowaty /Citellus suslica Gueld/ na Lubelszczyźnie. Kosmos A 4 : 333-335.
 • Article in journal
  Tarkowski AK. 1955. Badania nad rozrodem i śmiertelnością zarodkową u ryjówki aksamitnej /Sorex araneus L./. Cz. II. Rozród w warunkach naturalnych. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 10(8) : 177-244.