• Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. Ochładzanie bioklimatyczne. W: Advances in morphometrics. Red. Marcus LF. Wszechświat 1865 Plenum Press, New York and London : 216-221.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. W sprawie wpływu słońca na reakcję Takaty. Wszechświat 1864 : 206-207.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. Aerosol atmosferyczny. G. Obserw.P.I.H.M 9(10) : 3-6.
 • Artykuł naukowy
  Słomka J. 1956. Recenzja: Reissmann K., Beuttner K., Topka E. 'Influence of solar activity, aspecially at high altitudes, on the Takata-Flocculation-Reactions in serum of normal persons. Przegl. Geofizyczny 1 : 92.
 • Rozdział w książce
  Surdacki S. 1956. Der Ziesel /Citellus suslica Gueld./ im Gegiet der Wojewodschaft Lublin. Postępy Restytucji Żubra : 307-353.
 • Artykuł naukowy
  Swatek M. 1956. O wpływie ACTH na przebieg doświadczalnego zakażenia Toxoplasma gondii u białych myszek. Wiad. Parazytologiczne 2(3) : 153-159.
 • Artykuł naukowy
  Wasilewski W. 1956. Untersuchungen über die morphologische Veränderlichkeit der Erdmaus /Microtus agrestis Linne/. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(6) : 261-305.
 • Artykuł naukowy
  Wasilewski W. 1956. Untersuchungen über die Veränderlichkeit des Microtus oeconimus Pall. in Białowieża Nationalpark. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(8) : 355-386.
 • Artykuł naukowy
  Wysocka F, Czarkowska D, Swatek-Pucek M. 1956. O wpływie ACTH na doświadczalne zakażeie toksoplazmą u białych myszek. Wiad. Parazyt 5 suppl. : 41-43.
 • Artykuł naukowy
  Bazan I. 1955. Badania nad zmiennością aparatu płciowego i grasicy u rzęsorka rzeczka Neomys fodiens fodiens Schreb. Kosmos A 4 : 323-324.