• Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1946. Przyczynek do znajomości przedstawicieli rodzaju Microtus Schrank z Polesia i Wileńszczyzny. Fragm.Faun.Mus.Zool.Polon 5(1) : 1-24.
 • Książka
  Dehnel A. 1939. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Acta Theriologica 15 Warszawa
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1939. Przyczynek do znajomości biologii rozmnażania się jastrzębia gołębiarza /Astur gentilis L./ i sokoła wędrownego /Falco peregrinus Tunst./. Acta ornit.Mus.Zool.Pol 3 (1) : 1-5.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 20 : 409-410.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 21 : 429-431.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 22 : 454-457.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 23 : 481-483.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 24 : 500-502.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 25 : 521-524.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 26 : 541-544.