• Artykuł naukowy
  Bajer A, Alsarraf M, Dwużnik D, Mierzejewska EJ, Kołodziej-Sobocińska M, Behnke-Borowczyk J, Banasiak Ł, Grzybek M, Tołkacz K, Kartawik N, Stańczak Ł, Opalińska P, Krokowska-Paluszak M, Górecki G, Alsarraf M, Behnke JM. 2020. Rodents as intermediate hosts of cestode parasites of mammalian carnivores and birds of prey in Poland, with the first data on the life-cycle of Mesocestoides melesi. Parasites & Vectors 13 DOI: 10.1186/s13071-020-3961-2
 • Inne
  Bentkowski P, Żmihorski M, Kowalczyk R, Prokop Z, Kramarz P, Schmidt K, Pietrzak B, Pijanowska J, Skubała P, Mysłajek R, Chylarecki P. 2020. Reformujmy łowiectwo, zanim będzie za późno. Rzeczpospolita Link
 • Artykuł naukowy
  Filip-Hutsch K, Czopowicz M, Świsłocka M, Ratkiewicz M, Borkowska A, Kowalczyk R, Demiaszkiewicz AW. 2020. Patterns of parasite eggs, oocysts and larvae shedding by moose in the Biebrza marshland (NE Poland). International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 11 : 191-197. DOI: 10.1016/j.ijppaw.2020.02.007
 • Artykuł naukowy
  Vega R, McDevitt AD, Stojak J, Mishta A, Wójcik JM, Kryštufek B, Searle JB. 2020. Phylogeographical structure of the pygmy shrew: revisiting the roles of southern and northern refugia in Europe roles of southern and northern refugia in Europe. Biological Journal of the Linnean Society 129 (4) : 901-917. DOI: 10.1093/biolinnean/blz209
 • Artykuł naukowy
  Kowalczyk R, Wudarczyk M, Wójcik JM, Okarma H. 2020. Northernmost record of reproduction of the expanding golden jackal population. Mammalian Biology 100 : 107-111. DOI: doi.:10.1007/s42991-020-00009-x Link
 • Artykuł naukowy
  van Beeck Calkoen STS, Mühlbauer L, Andrén H, Apollonio M, Balčiauskas L, Belotti E, Carranza J, Cottam J, Filli F, Gatiso TT, Hetherington D, Karamanlidis AA, Krofel M, Kuehl HS, Linnel JDC, Müllerr J, Ozolins J, Premier J, Ranc N, Schmidt K, Zlatanova D, Bachmann M, Fonseca C, lonescu O, Nyman M, Šprem N, Sunde P, Tannik M, Heurich M. 2020. Ungulate management in European national parks: Ungulate management in European national parks: Why a more integrated European policy is needed a more integrated European policy is needed. Journal of Environmental Management 260 DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110068
 • Artykuł naukowy
  Gutowski JM, Sućko K, Borowski J, Kubisz D, Mazur MA, Melkee A, Mokrzycki T, Plewa R, Żmihorski M. 2020. Post-fire beetle succession in a biodiversity hotspot: Białowieża Primeval Forest. Forest Ecology and Management 461 DOI: 10.1016/j.foreco.2020.117893
 • Artykuł popularnonaukowy
  Stojak J. 2020. Kto nie może w nocy spać?. Sprawy nauki, wydanie elektroniczne 2 (247) Link
 • Artykuł naukowy
  Kołodziej-Sobocińska M, Dvoroźňáková E, Hurníková Z, Reiterová K, Zalewski A. 2020. Seroprevalence of Echinococcus spp. and Toxocara spp.in Invasive Non-native American Mink. EcoHealth 17 : 13-27. DOI: 10.1007/s10393-020-01470-3
 • Artykuł naukowy
  Rosin ZM, Hiron M, Żmihorski M, Szymański P, Tobolka M, Pärt T. 2020. Reduced biodiversity in modernized villages: A conflict between sustainable development goals. Journal of Applied Ecology 57 (3) : 467-475. DOI: 10.1111/1365-2664.13566