Artykuły naukowe (4) Powrót do góry
  1. Kołodziej-Sobocińska M, Kowalczyk R, Kondzior E, Borowik T. 2023. Factors affecting the dynamics of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) infection in medium-sized carnivores in north-eastern Poland. Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 34 (1) : 47-53. DOI: https://doi.org/10.4404/hystrix-00614-2023 Link
  2. Kondzior E, Kowalczyk R, Tokarska M, Borowik T, Zalewski A, Kołodziej-Sobocińska M. 2020. Multispecies reservoir of Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) in carnivore communities in north-eastern Poland. Parasites & Vectors 13 (560) DOI: 10.1186/s13071-020-04431-5
  3. Kołodziej-Sobocińska M, Stojak J, Kondzior E, Ruczyńska I, Wójcik JM. 2019. Genetic diversity of two mitochondrial DNA genes in Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothridae) from Poland. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 57 : 764-777. DOI: 10.1111/jzs.12319
  4. Kondzior E, Tokarska M, Kowalczyk R, Ruczyńska I, Sobociński W, Kołodziej-Sobocińska M. 2018. The first case of genetically confirmed sparganosis (Spirometra erinaceieuropaei) in European reptiles. Parasitology Research 117 (11) : 3659-3662. DOI: 10.1007/s00436-018-6079-0