Artykuły naukowe (34) Powrót do góry
 1. Ruczyński I, Hałat Z, Zegarek M, Borowik T, Dechmann DKN. 2020. Camera transects as a method to monitor high temporal and spatial ephemerality of flying nocturnal insects. Methods in Ecology and Evolution 11 (2) : 294-302. DOI: 10.1111/2041-210X.13339
 2. Komar E, Dechmann DKN, Fasel NJ, Zegarek M, Ruczyński I. 2020. Food restriction delays seasonal sexual maturation but does not increase torpor use in male bats. Journal of Experimental Biology DOI: 10.1242/jeb.214825
 3. Fasel NJ, Kołodziej-Sobocińska M, Komar E, Zegarek M, Ruczyński I. 2019. Penis size and sperm quality, are all bats grey in the dark?. Current Zoology 65 (6) : 697-703. DOI: 10.1093/cz/zoy094
 4. Hałat Z, Dechmann DKN, Zegarek M, Visser AEJ, Ruczyński I. 2018. Sociality and insect abundance affect duration of nocturnal activity of male parti-colored bats. Journal of Mammalogy 99 (6) : 1503-1509. DOI: 10.1093/jmammal/gyy141
 5. Ruczyński I, Zahorowicz P, Borowik T, Hałat Z. 2017. Activity patterns of two syntopic and closely related aerial-hawking bat species during breeding season in Białowieża Primaeval Forest. Mammal Research 62 : 65-73. DOI:  10.1007/s13364-016-0298-5
 6. Zub K, Czeszczewik D, Ruczyński I, Kapusta A, Walankiewicz W. 2017. Silence is not golden: the hissing calls of tits affect the behaviour of a nest predator. Behavioral Ecology and Sociobiology 71 : 79. DOI: 10.1007/s00265-017-2313-5
 7. Fasel NJ, Mene-Saffrane L, Ruczynski I, Komar E, Christe Ph. 2017. Diet Induced Modifications of Fatty-Acid Composition in Mealworm Larvae (Tenebrio molitor). Journal of Food Research 6 : 1-10. DOI: 10.5539/jfr.v6n5p22
 8. Russo D, Billington G, Bontadina F, Dekker J, Dietz M, Gazaryan S, Jones G, Meschede A, Rebelo H, Reiter G, Ruczyński I, Tillon L, Twisk P. 2016. Identifying Key Research Objectives to Make European Forests Greener for Bats. Frontiers in Ecology and Evolution : 1-8. DOI: 10.3389/fevo.2016.00087
 9. Rachwald A, RUCZYŃSKI I. 2015. Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) in the bat fauna of the Białowieża Primeval Forest. Leśne Prace Badawcze 76 : 180-183.
 10. Polakowski M, Broniszewska M, Ruczyński I. 2014. Local concentration of foraging noctule bats (Nyctalus noctula) as a possible tool to assess the density of bats in large forest complexes. Turkish Journal of Zoology 38 : 254-256. DOI: 10.3906/zoo-1304-15
 11. Walankiewicz W, Czeszczewik D, Stanski T, Sahel M, Ruczyński I. 2014. Tree cavity resources in spruce-pine managed and protected stands of the Białowieża Forest, Poland. Natural Areas Journal 34 : 423-428.
 12. Ruczyński I, Clarin T. M. A, Siemers B. M. 2014. Do greater mouse-eared bats experience a trade-off between energy conservation and learning?. Journal of Experimental Biology 217 : 4043-4048. DOI: 10.1242/jeb.106336
 13. Clarin TMA, Ruczyński I, Page RA, Siemers BM. 2013. Foraging ecology predicts learning performance in insectivorous bats. PLoS ONE 8(6) e64823 : 1-12. DOI: 10.1371/journal.pone.0064823
 14. Ruczyński I, Bartoń KA. 2012. Modelling Sensory Limitation: The Role of Tree Selection, Memory and Information Transfer in Bats’ Roost Searching Strategies. PLoS ONE 7 (9) : e44897. DOI: 10.1371/journal.pone.0044897
 15. Czeszczewik D, Ruczyński I, Zięba-Schraven K, Wiśniewska J, Walankiewicz W. 2012. The Pied and Collared Flycatcher do not compete for microhabitats in the Białowieża Forest. Belgian Journal of Zoology 142 : 131-135.
 16. Furmankiewicz J, Ruczyński I, Urban R, Jones G. 2011. Social calls provide tree-dwelling bats with information about the location of conspecifics at roosts. Ethology 117 : 480-489.
 17. Ruczyński I, Szarlik O, Siemers B. 2011. Conspicuous visual cues can help bats to find tree cavities. Acta Chiropterologica 13 : 385-389.
 18. Ruczyński I, Siemers BM. 2011. Hibernation does not affect memory retention in bats. Biology Letters 7 : 153-155. DOI: 10.1098/rsbl.2010.0585
 19. Ruczyński I, Nicholls B, MacLeod CD, Racey PA. 2010. Selection of roosting habitats by Nyctalus noctula and Nyctalus leisleri in Białowieża Forest - Adaptive response to forest management?. Forest Ecology and Management 259 : 1633-1641. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.01.041
 20. Rychlik L, Ruczyński I, Borowski Z. 2010. Radio-telemetry applied to field studies of shrews. Journal of Wildlife Management 74 : 1335-1342. DOI: 10.2193/2008-355
 21. Ruczyński I, Kalko EKV, Siemers BM. 2009. Calls in the forest: a comparative approach to how bats find tree cavities. Ethology 115 : 166-176. DOI: 10.1111/j.1439-0310.2008.01599.x
 22. Ruczyński I, Bogdanowicz W. 2008. Summer roost selection by tree-dwelling bats Nyctalus noctula and N. leisleri: a multi-scale analysis. Journal of Mammalogy 89 : 942-951.
 23. Mazurska K, Ruczyński I. 2008. Bats select buildings in clearings in Białowieża Primeval Forest. Acta Chiropterologica 10 : 331-338. DOI: 10.3161/150811008x414908
 24. Ruczyński I, Kalko EKV, Siemers BM. 2007. The sensory basis of roots finding in a forest bat, Nyctalus noctula. Journal of Experimental Biology 210 : 3607-3615.
 25. Ruczyński I. 2006. Influence of temperature on maternity roost selection by noctule bats (Nyctalus noctula) and Leisler's bats (N. leisleri) in Białowieża Primeval Forest, Poland. Canadian Journal of Zoology 84 : 900-907.
 26. Ruczyński I, Ruczyńska I. 2006. Zimowanie borowca wielkiego Nyctalus noctula na obszarze Puszczy Białowieskiej. Nietoperze 7 : 70-71.
 27. Ruczyński I, Ruczyńska I, Kasprzyk K. 2005. Winter mortality rates of bats inhabiting man-made shelters (northern Poland). Acta Theriologica 50 : 161-166. PDF
 28. Ruczyński I, Bogdanowicz W. 2005. Roost cavity selection by Nyctalus noctula and N. leisleri (Vespertilionidae, Chiroptera) in Białowieża Primeval Forest, eastern Poland. Journal of Mammalogy 86 : 921-930. PDF
 29. Kaňuch P, Ruczyński I, Cel'uch M. 2004. Unusual change of habitat by a noctule female (Nyctalus noctula). Nyctalus (N F ), Berlin 9 : 504-505.
 30. Theuerkauf J, Jędrzejewski W, Schmidt K, Okarma H, Ruczyński I, Śnieżko S, Gula R. 2003. Daily patterns and duration of wolf activity in the Białowieża Forest, Poland. Journal of Mammalogy 84 : 243-253. PDF
 31. Ruczyński I, Gutowski JM. 2002. Czy guano nietoperzy użytkujących dziuple może być miejscem rozwoju rzadkich gatunków chrząszczy?. Przegląd Zoologiczny 46 : 79-80.
 32. Kasprzyk K, Ruczyński I. 2001. The structure of bat communities roosting in bird nest boxes in two pine monocultures in Poland. Folia Zoologica 50 : 107-116.
 33. Sachanowicz K, Ruczyński I. 2001. Summer roots sites of Myotis brandtii (Eversmann, 1845) (Chiroptera, Vespertilionidae) in eastern Poland. Mammalia 65 (4) : 531-535.
 34. Ruczyński I, Ruczyńska I. 2000. Roosting sites of Leisler's bat Nyctalus leisleri in Białowieża Forest - preliminary results. Myotis 37 : 55-60.
Rozdziały w książkach (2) Powrót do góry
 1. Ruczyński I. 2004. Bats in trees. W: Essays on mammals of Białowieża Forest. Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża : 121-128.
 2. Ruczyński I. 2004. Borowiaczki z górnych pięter lasu. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 121-128.
Artykuły popularnonaukowe (11) Powrót do góry
 1. Ruczyński I. 2010. Dlaczego nietoperze żyją w koloniach?. Puszczyk 19 : 7.
 2. Ruczyński I. 2009. Bats band together. Academia 23-24 : 4-7.
 3. Ruczyński I. 2009. Podsłuchując sąsiada. Academia 23-24 : 4-7.
 4. Ruczyński I. 2008. Nocni łowcy cz. 1. Matecznik Białowieski 1 : 14-17.
 5. Ruczyński I. 2008. Nocni łowcy cz. 2. Matecznik Białowieski 2 : 11-14.
 6. Ruczyński I. 2007. Długa drzemka zamiast kolacji. Puszczyk 13 : 11.
 7. Bogdanowicz W, Ruczyński I, . 2005. Dom dla nocnego marka. Academia 4 : 4-8. PDF
 8. Bogdanowicz W, Ruczyński I, . 2005. Bats come home to roost. Academia 4 : 4-8. PDF
 9. Ruczyński I. 2004. Wybór i użytkowanie drzew przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia 17 : 54-56.
 10. Ruczyński I. 2003. Barro Colorado – wyspa na Kanale Panamskim. Parki Narodowe 2 : 31-33.
 11. Ruczyński I. 1999. Słów kilka o borowiaczku i Puszczy Białowieskiej. Borowiaczek 5 : 22-23.
Inne (1) Powrót do góry
 1. Ruczyński I. 2003. Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, Białowieża