Artykuły naukowe (17) Powrót do góry
 1. Krasińska M, Wójcik AM, Szuma E, Baryshnikov GF, Miloserdov DJ. 2013. Zmienność wielkości rogów żubrów nizinnych żyjących w Puszczy Białowieskiej współcześnie i na przełomie XIX i XX wieku oraz żubrów kaukaskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4 (32) : 27-51.
 2. Tokarska M, Ruczyńska I Zalewska H, Wójcik AM, . 2009. Over seasonal and sex-independent expression of kappa casein gene (CSN3) in mammalian blood lymphocytes. Biochemical Genetics 47 : 602-608. DOI: 10.1007/s10528-009-9253-3
 3. Wójcik JM, Polly DP, Wójcik AM, Sikorski MD, . 2007. Epigenetic variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Russian Journal of Theriology 6 : 43-49.
 4. Wójcik AM, Polly PD, Sikorski MD, Wójcik JM. 2006. Selection in a cycling population: differential response among skeletal traits. Evolution 60 : 1925-1935.
 5. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106 : 264-270.
 6. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106 : 264-270.
 7. Wójcik JM, Wójcik AM, Sikorski MD. 2003. Morphometric variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Mammalia 68 : 225-231.
 8. Wójcik JM, Bogdanowicz W, Pucek Z, Wójcik AM, Zalewska H. 2000. Morphometric variation of the common shrew Sorex araneus in Poland, in relation to karyotype. Acta Theriologica 45, Suppl. 1 : 161-172. DOI: 10.4098/AT.arch.00-71
 9. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H. 1996. Chromosome and allozyme variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Hereditas 125 : 183-189.
 10. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H, Rychlik L. 1996. Allozyme differentiation in four sympatric species of European shrews (Soricidae: Mammalia). Biochemical Systematics and Ecology 24 (4) : 291-298. PDF
 11. Wójcik JM, Wójcik AM. 1994. Protein variation in the common shrew (Sorex araneus L.) in Poland, in relation to karyotype. Folia Zoologica 43, Suppl. 1 : 53-61.
 12. Wójcik AM. 1993. Genetic variation in a fluctuating population of the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis. Acta Theriologica 38 : 273-290.
 13. Sikorski MD, Wójcik AM. 1989. Mating system and reproductive success in a free-living population of the bank vole, Clethrionomys glareolus.. W: Social systems and population cycles in voles. Red. Tamarin RH, Ostfeld RS, Pugh SR, Bujalska G. Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin : 193-202.
 14. Kozłowski J, Wójcik AM. 1987. Accumulation and elimination of orally administered lead in laboratory mice: experimental studies and simple mathematical model. Ekologia Polska 35 Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa : 355-371.
 15. Bogdanowicz W, Wójcik AM. 1986. Morphological and electrophoretic differentation between Myotis daubentoni /Kuhl, 1819/ and Myotis nathalinae /Tupiner, 1977/. Myotis 23-24 PWN, Warszawa : 17-30.
 16. Wójcik AM, Fedyk S. 1984. Breeding parameters in the bank vole of different esterase phenotypes. Acta Theriologica 29 : 305-316.
 17. Wójcik AM. 1982. Problemy systematyki myszy domowej. Przegląd Zoologiczny : 459-464.
Rozdziały w książkach (3) Powrót do góry
 1. Wójcik AM, Wójcik JM, . 2007. Ochrona ssaków owadożernych. W: Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. Ornatus, Poznań : 93-103.
 2. Tokarska M, Wójcik AM, Wójcik JM. 2004. Genetic diversity of mammals. W: Essays on mammals of Białowieża Forest. Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża : 181-190.
 3. Tokarska M, Wójcik AM, Wójcik JM. 2004. Genetyczna zmienność ssaków. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 181-190.
Artykuły popularnonaukowe (1) Powrót do góry
 1. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H. 1997. Genetyczna zmienność ryjówki akasmitnej w róznych biotopach. W: Działalność Naukowa PAN. Polska Akademia Nauk, Warszawa