• Książka
  Dehnel A. 1949. Zamki na wodzie. Acta Theriologica 2 Książka i Wiedza, Warszawa
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1949. Badania nad rodzajem Sorex L. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 4(2) : 17-19.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1948. Wykaz stanowisk bobra /Castor fiber vistulans Matschie/ z dorzecza górnego i środkowego Niemna oraz górnej Prypeci w latach 1937-1939. Fragm.Faun.Mus.Zool.Polon 5(13) : 199-224.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1947. Przypadek zarodkowej potworności podwójnej u żółwia błotnego /Emys orbicularis L./ obserwowany przeżyciowo. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 3(16) : 339-454.
 • Książka
  Dehnel A, Kamiński E. 1947. Najpospolitsze gryzonie i sposoby ich zwalczania. Bibl.Samopomocy Chłopskiej 21. W: Evropejskaja ryżaja polevka. Red. Bashenina NV. Warszawa
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1946. Przyczynek do znajomości przedstawicieli rodzaju Microtus Schrank z Polesia i Wileńszczyzny. Fragm.Faun.Mus.Zool.Polon 5(1) : 1-24.
 • Książka
  Dehnel A. 1939. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Acta Theriologica 15 Warszawa
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1939. Przyczynek do znajomości biologii rozmnażania się jastrzębia gołębiarza /Astur gentilis L./ i sokoła wędrownego /Falco peregrinus Tunst./. Acta ornit.Mus.Zool.Pol 3 (1) : 1-5.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 20 : 409-410.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1938. O sztuce układania ptaków drapieżnych do łowów. Łowiec Polski 21 : 429-431.