Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża

Najnowsze publikacje

  • Fasel NJ; Kołodziej-Sobocińska M; Komar E; Zegarek M; Ruczyński I; 2019. Penis size and sperm quality, are all bats grey in the dark?. Current Zoology Link DOI: doi:10.1093/cz/zoy094
  • Daszkiewicz P; Samojlik T; 2019. Corrected date of the first description of aurochs Bos primigenius (Bojanus, 1827) and steppe bison Bison priscus (Bojanus, 1827). Mammal Research Link DOI: doi:10.1007/s13364-018-0389-6
  • Daszkiewicz P; Samojlik T; 2018. Pierwotny, dziewiczy, naturalny - określenia lasu we francuskiej dyskusji przełomu XVIII i XIX wieku i obecnie. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 66 : 97-101.
  • Daszkiewicz P; Samojlik T; Fedotova A; 2018. Żubry z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu a historia zoologii i muzeografii przyrodniczej w XVIII i XIX wieku. Kosmos 67(4)
  • Weterings MJA; Ewert SP; Peereboom JN; Kuipers HJ; Kuijper DPJ; Prins HHT; Jansen van Langevelde F; van Wieren SE; 2018. Implications of shared predation for space use in two sympatric leporids. Ecology and Evolution

Wyszukiwarka

  • Brak podpowiedzi

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści