ENETWILD Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents (Europejski Urząd ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA))
Czas trwania projektu: 2017-2023
Status projektu: Aktywny
Kierownik projektu: Tomasz Podgórski
Wykonawcy projektu: Tomasz Borowik
Karolina Petrović

Projekt ENETWILD www.enetwild.com  jest konsorcjum złożonym z wiodących instytucji zajmujących się ekologią i zdrowiem dzikich zwierząt finansowany ze środków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Projekt ma na celu stworzenie jednolitego systemu zbierania informacji na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków dzikich zwierząt będących wektorami czynników chorobotwórczych zwierząt i ludzi.

 

Obecnie, projekt koncentruje się na zbieraniu informacji na temat rozmieszczenia i liczebności dzika w Europie w kontekście rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dane z obszaru Europy znajdują się w centrum zainteresowań EFSA ze względu na rozwijającą się epidemię ASF wśród dzików, dużą zmienność ich zagęszczeń oraz prowadzone programy kontroli choroby. Analiza tych danych może istotnie przyczynić się do poznania mechanizmów rozprzestrzeniania się choroby i rozwoju metod jej kontroli.

W projekcie biorą udział dr Tomasz Podgórski, koordynator projektu, dr Tomasz Borowik, współpracownik projektu i dr Karolina Petrović, asystent projektu.