Artykuły naukowe (11) Powrót do góry
 1. Niedziałkowski K, Jaroszewicz B, Kowalczyk R, Kuijper DPJ, Mikusiński G, Selva N, Walankiewicz W, Wesołowski T. 2019. Effective mitigation of conservation conflicts and participatory governance: reflections on Kuboń et al. Conservation Biology 33 (4) : 962-965. DOI: 10.1111/cobi.13332
 2. Niedziałkowski K. 2019. Caught between the pasts and the futures? The role of imagined futures in the institutional dynamics of European bison conservation in Poland. Environmental Sociology 5 (4) : 428-441. DOI: 10.1080/23251042.2019.1633062
 3. Niedziałkowski K, Komar E, Pietrzyk-Kaszyńska A, Olszańska A, Grodzińska-Jurczak M. 2018. Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145 : 401-409. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2017.11.018
 4. Niedziałkowska M, Hundertmark KJ, Jędrzejewska B, Sidorovich VE, Zalewska H, Veeroja R, Solberg E, Laaksonen S, Sand H, Solovyev VA, Sagaydak A, Tiainen J, Juskaitis R, Done G, Borodulin VA, Tulandin EA, Niedziałkowski K. 2016. The contemporary genetic pattern of European moose is shaped by postglacial recolonization, bottlenecks, and the geographical barrier of the Baltic Sea. Biological Journal of the Linnean Society 117 : 879-894. DOI: 10.1111/bij.12713
 5. Niedziałkowska M, Jędrzejewska B, Danyłow J, Niedziałkowski K. 2016. Diverse rates of gene flow and long-distance migration in two moose Alces alces subpopulations in Europe. Mammal Research 61 : 171-178. DOI: 10.1007/s13364-016-0274-0
 6. Niedziałkowski K, Pietrzyk-Kaszyńska A, Pietruczuk M, Grodzińska-Jurczak M, . 2015. Assessing participatory and multi-level characteristics of biodiversity and landscape protection legislation: the case of Poland. Journal of Environmental Planning and Management DOI:  10.1080/09640568.2015.1100982
 7. Niedziałkowska M, Hundertmark KJ, Jędrzejewska B, Niedziałkowski K, Sidorovich VE, Górny M, Veeroja R, Solberg EJ, Laaksonen S, Sand H, Solovyev VA, Shkvyria M, Tiainen J, Okhlopkov IM, Juškaitis R, Done G, Borodulin VA, Tulandin EA, Jędrzejewski W. 2014. Spatial structure in European moose (Alces alces): genetic data reveal a complex population history . Journal of Biogeography 41 : 2173-2184. DOI: 10.1111/jbi.12362
 8. Niedziałkowski K, Blicharska M, Mikusiński G, Jędrzejewska B. 2014. Why is it difficult to enlarge a protected area? Ecosystem services perspective on the conflict around the extension of the Białowieża National Park in Poland. Land Use Policy 38 : 314-329. DOI: 10.1016/j.landusepol.2013.12.002
 9. Cent J, Mertens C, Niedziałkowski K. 2013. Roles and impacts of non-governmental organizations in Natura 2000 implementation in Hungary and Poland. Environmental Conservation 40 : 119-128. DOI:  10.1017/S0376892912000380
 10. Niedziałkowski K, Paavola J, Jędrzejewska B. 2013. Governance of biodiversity in Poland before and after the accession to the EU: the tale of two roads. Environmental Conservation 40 : 108-118. DOI:  10.1017/S0376892912000288
 11. Niedziałkowski K, Paavola J, Jędrzejewska B. 2012. Participation and Protected Areas Governance: the Impact of Changing Influence of Local Authorities on the Conservation of the Bialowieza Primeval Forest, Poland. Ecology and society 17
Książki (1) Powrót do góry
 1. Pietrzyk-Kaszyńska A, Rechciński M, Olszańska A, Mączka K, Matczak P, Niedziałkowski K, Cent J, Peek B, Grodzińska-Jurczak M. 2016. Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Rozdziały w książkach (9) Powrót do góry
 1. Niedziałkowski K. 2010. Zakład Badania Ssaków w Białowieży. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Wydanie II zmienione.. Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 199-206.
 2. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Niedziałkowski K, Wójcik MJ. 2010. Rekomendacje do strategii ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji. Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 211-217.
 3. Niedziałkowski K. 2009. Wdrażanie systemu ochrony łączności ekologicznej na przykładzie wybranych krajów europejskich. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 29-34.
 4. Niedziałkowski K, Jędrzejewski W, Nowak S. 2009. Propozycje zmian prawnych związanych z ochroną korytarzy ekologicznych. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 268-271.
 5. Ławreszuk D, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2009. Wytyczne do strategii wdrażania koncepcji ochrony łączności ekologicznej w Polsce - wyniki ankiety przeprowadzonej podczas konferencji w Białowieży. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r. Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 303-308.
 6. Niedziałkowski K. 2009. Ochrona przyrody i krajobrazu we współdziałaniu z lokalnymi społecznościami na przykładzie parków narodowych w Anglii. W: Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Red. A. Andrzejewska, A. Lubański. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin : 67-79.
 7. Niedziałkowski K. 2004. Mammal Research Institute in Białowieża. W: Essays on mammals of Białowieża Forest. Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża : 191-196.
 8. Niedziałkowski K. 2004. Zakład Badania Ssaków w Białowieży. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża : 197-202.
 9. Wójcik JM, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2004. The European Bison Programme – Is it possible to combine nature conservation and regional development?. W: Proceedings of the Conference “European Bison Conservation”. Red. red. M. Krasińska, D. Daleszczyk. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieza : 140-144.
Artykuły popularnonaukowe (4) Powrót do góry
 1. Wesołowski T, Gutowski JM, Jaroszewicz B, Kowalczyk R, Niedziałkowski K, Rok J, Wójcik JM. 2018. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody i rozwój lokalnych społeczności. Forestbiology.org PDF
 2. Niedziałkowski K. 2013. International scientific collaboration of the PAS Mammal Research Institute in Bialowieża. Polish Academy of Sciences. Annual Report : 103-104.
 3. Niedziałkowski K, Wójcik JM, . 2005. Program Żubr – nowe podejście do ochrony żubra i wizja zrównoważonego rozwoju południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 49-60.
 4. Wójcik JM, Niedziałkowski K. 2005. The Bison Programme – a new approach to the bison protection and a vision of sustainable development of a southern-east part of the Podlaskie Province. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 61-62.
Inne (2) Powrót do góry
 1. Kowalczyk R, Gutowski JM, Jaroszewicz B, Niedziałkowski K, Rok J, Wesołowski T, Wójcik JM. 2018. Puszcza Białowieska Park narodowy Ochrona i rozwój regionalny. PDF
 2. Niedziałkowski K. 2012. Institutional dynamics of nature conservation policy in Poland. Rozprawa doktorska. The University of Leeds, Leeds