Artykuły naukowe (20) Powrót do góry
 1. Podgórski T, Borowik T, Łyjak M, Woźniakowski G. 2020. Spatial epidemiology of African swine fever: Host, landscape and anthropogenic drivers of disease occurrence in wild boar. Preventive Veterinary Medicine 104691 DOI: 10.1016/j.prevetmed.2019.104691
 2. Pepin KM, Golnar AJ, Abdo Z, Podgórski T. 2020. Ecological drivers of African swine fever virus persistence in wild boar populations: Insight for control. DOI: 10.1002/ece3.6100
 3. Morelle K, Bubnicki J, Churski M, Gryz J, Podgórski T, Kuijper DPJ. 2020. Disease-Induced Mortality Outweighs Hunting in Causing Wild Boar Population Crash After African Swine Fever Outbreak. Frontiers in Veterinary Sciences DOI: 10.3389/fvets.2020.00378
 4. Vicente J, Apollonio M, Blanco-Aguiar JA, Borowik T, Brivio F, Casaer J, Croft S, Ericsson G, Ferroglio E, Gavier-Widen D, Gortázar C, Jansen PA, Keuling O, Kowalczyk R, Petrovic K, Plhal R, Podgórski T, Sange M, Scandura M, Schmidt K, Smith GC, Soriguer R, Thulke HH, Zanet S, Acevedo P. 2019. Science-based wildlife disease response. Science 364 (6444) : 943-944. DOI: 10.1126/science.aax4310
 5. Morelle K, Jezek M, Licoppe A, Podgorski T. 2019. Deathbed choice by ASF‐infected wild boar can help find carcasses. Transboundary and Emerging Diseases 66 (5) : 1821-1826. DOI: 10.1111/tbed.13267
 6. Podgórski T, Apollonio M, Keuling O. 2018. Contact rates in wild boar populations: Implications for disease transmission. The Journal of Wildlife Management DOI: 10.1002/jwmg.21480
 7. Podgórski T, Śmietanka K. 2018. Do wild boar movements drive the spread of African Swine Fever?. Transboundary and Emerging Diseases DOI: 10.1111/tbed.12910
 8. Sönnichsen L, Borowik T, Podgórski T, Plis K, Berger A, Jędrzejewska B. 2017. Survival rates and causes of mortality of roe deer Capreolus capreolus in a rural landscape, eastern Poland. Mammal Research 62 : 141-147. DOI: 10.1007/s13364-017-0308-2
 9. Apollonio M, Belkin VV, Borkowski J, Borodin OI, Borowik T, Cagnacci F, Danilkin AA, Danilov PI, Faybich A, Ferretti F, Gaillard JM, Hayward M, Heshtaut P, Heurich M, Hurynovich A, Kashtalyan A, Kerley GIH, Kjellander P, Kowalczyk R, Kozorez A, Matveytchuk S, Milner JM, Mysterud A, Ozolinš J, Panchenko DV, Peters W, Podgórski T, Pokorny B, Rolandsen ChM, Ruusila V, Schmidt K, Sipko TP, Veeroja R, Velihurau P, Yanuta G. 2017. Challenges and science-based implications for modern management and conservation of European ungulate populations. Mammal Research 62 : 209-217. DOI: 10.1007/s13364-017-0321-5
 10. Podgórski T, de Jong S, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Churski M, Jędrzejewska B. 2016. Drivers of synchronized vigilance in wild boar groups. Behavioral Ecology 27 : 1097-1103. DOI: 10.1093/beheco/arw016
 11. Morelle K, Podgórski T, Prévot C, Keuling O, Lehaire F, Lejeune P, . 2015. Towards understanding wild boar Sus scrofa movement: a synthetic movement ecology approach. Mammal Review 45 : 15-29. DOI: 10.1111/mam.12028
 12. Massei G, Kindberg J, Licoppe A, Gačić D, Šprem N, Kamler J, Baubet E, Hohmann U, Monaco A, Ozoli?š J, Cellina S, Podgórski T, Fonseca C, Markov N, Pokorny B, Rosell C, Náhlik A, . 2015. Wild boar populations up, numbers of hunters down? A review of trends and implications for Europe. Pest Management Science 71 : 492-500. DOI: 10.1002/ps.3965
 13. Kusza Sz, Podgórski T, Scandura M, Borowik T, Jávor A, Sidorovich VE, Bunevich AN, Kolesnikov M, Jędrzejewska B. 2014. Contemporary Genetic Structure, Phylogeography and Past Demographic Processes of Wild Boar Sus scrofa Population in Central and Eastern Europe. PLOS one 9(3) e91401 : 1-11. DOI: 10.1371/journal.pone.0091401
 14. Podgórski T, Lusseau D, Scandura M, Sönnichsen L, Jędrzejewska B. 2014. Long-Lasting, Kin-Directed Female Interactions in a Spatially Structured Wild Boar Social Network . PLOS one 9(6) e99875 : 1-11. DOI: 10.1371/journal.pone.0099875
 15. Podgórski T, Scandura M, Jędrzejewska B. 2014. Next of kin next door – philopatry and socio-genetic population structure in wild boar. Journal of Zoology 294 : 190-197. DOI: 10.1111/jzo.12167
 16. Podgórski T, Baś G, Jędrzejewska B, Sönnichsen L, Śnieżko S, Jędrzejewski W, Okarma H. 2013. Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94 (1) : 109-119. DOI: 10.1644/12-MAMM-A-038.1
 17. Kusza Sz, Priskin K, Ivankovic A, Jędrzejewska B, Podgórski T, Javor A, Mihok S. 2013. Genetic characterization and population bottleneck in the Hucul horse based on microsatellite and mitochondrial data. Biological Journal of the Linnean Society 109 (1) : 54-65. DOI:  10.1111/bij.12023
 18. Keuling O, Baubet E, Duscher A, Ebert C, Fischer C, Monaco A, Podgórski T, Prevot C, Ronnenberg K, Sodeikat G, Stier N, Thurfjell H. 2013. Mortality rates of wild boar Sus scrofa L. in central Europe. European Journal of Wildlife Research 59(6) : 805-814. DOI: 10.1007/s10344-013-0733-8
 19. Podgórski T, Schmidt K, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2008. Microhabitat selection by Eurasian lynx and its implications for species conservation. Acta Theriologica 53 : 97-110. PDF
 20. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2007. O wymaganiach środowiskowych rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) do bezpośredniego wykorzystania w aktywnej ochronie gatunku w Polsce W: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16) : 446-456. PDF
Książki (1) Powrót do góry
 1. Lewandowski W, KOWALCZYK R, Bienias S, Bernatek A, Jakiel M, GÓRNY M, Kupczyk-Kuriata P, Bienias A, Duduś L, Gorczewski A, PODGÓRSKI T. 2015. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. WWF Polska, Warszawa
Rozdziały w książkach (2) Powrót do góry
 1. Keuling O, Podgórski T, Monaco A, Melletti M, Merta D, Albrycht M, Genov PV, Gethöffer F, Vetter SG, Jori F, Scalera R, Gongora J. 2017. Eurasian Wild Boar Sus scrofa (Linnaeus, 1758). W: Ecology, Conservation and Management of Wild Pigs and Peccaries. Red. Melletti M. & Meijaard E., Eds. Cambridge University Press, UK : 202-233.
 2. Podgórski T. 2016. Behawior i ekologia dzika w kontekście rozprzestrzeniania się ASF. W: Afrykański pomór świń. Red. Red. Pejsak Z.,Truszczyński M.. Wydawnictwo PIWet-PIB, Puławy : 45-48.
Artykuły popularnonaukowe (4) Powrót do góry
 1. Bobiec A, Buchholz L, Churski M, Chylarecki P, Fałtynowicz W, Gutowski JM, Jaroszewicz B., Kuijper DPJ, Kujawa A, Mikusek R, Mysłajek RW, Nowak S, Pawlaczyk P, Podgórski T, Walankiewicz W, Wesołowski T, Zub K. 2016. Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej?. Las Polski 7 : 14.
 2. Bobiec A, Buchholz L, Churski M, Chylarecki P, Fałtynowicz W, Gutowski JM, Jaroszewicz B., Kuijper DPJ, Kujawa A, Mikusek R, Mysłajek RW, Nowak S, Pawlaczyk P, Podgórski T, Walankiewicz W, Wesołowski T, Zub K. 2016. Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej?. Głos Białowieży 3 : 12-16.
 3. Sönnichsen L, PODGÓRSKI T. 2014. Einfluß von Lebennsräumen – Stadtsau versus Landei. Wild und Hund 18 : 16-21.
 4. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R. 2006. Ryś a gospodarka leśna. Las Polski 22 : 15-17. PDF