• Artykuł naukowy
  Wasilewski W. 1955. Badania nad zmiennością morfologiczną nornika północnego /Microtus oeconomus Pall./ w Białowieskim Parku Narodowym. Kosmos A 4 : 329-330.
 • Artykuł naukowy
  Tarkowski AK. 1954. Studies on reproduction and prenatal mortality of the Common-shrew /Sorex araneus L./. Part I. Foetal regression. W: Teploobrazovanie v organizme. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(9) Izd. AN USSR 'Naukova dumka', Kiev : 387-429.
 • Artykuł naukowy
  Borowski S, Dehnel A. 1953. Materiały do biologii Soricidae. W: Polska czerwona księga zwierząt. Red. Głowaciński Z. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(6) PWRiL, Warszawa : 305-448.
 • Artykuł naukowy
  Bazan I. 1952. Morphohistologische Veränderungen des Thymus im Lebenszyklus von Sorex araneus L. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(5) : 253-304.
 • Artykuł naukowy
  Borowski S. 1952. Sezonowe zmiany uwłosienia u Soricidae. W: Population and habitat viability assessment for the European bison (Bison bonasus). Red. Pucek Z. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(2) IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valey
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1952. Zakład Anatomii Porównawczej UMCS w Lublinie. Kosmos A 1(1) : 93-94.
 • Artykuł naukowy
  Dzierżykraj-Rogalska I. 1952. Histomorphologische Veränderungen der Schilddrüse in Lebenszyklus S.a. araneus L. (Polish with Germann and Russ.summ.). Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(4) : 213-252.
 • Artykuł naukowy
  Kubik J. 1952. Biologische und morphologische Untersuchungen über die Birkenmaus in Naturschutzpark von Białowieża. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(1) : 1-63.
 • Artykuł naukowy
  Kubik J. 1952. Zwergmaus /Micromys minutus Pall./ im Naturschutzpark von Białowieża. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(7) : 449-495.
 • Artykuł naukowy
  Wasilewski W. 1952. Morphologische Untersuchungen über Clethrionomys galreolus glareolus /Schreb./. W: Polska czerwona księga zwierząt. Red. Głowaciński Z. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 7(3) PWRiL, Warszawa : 120-211.