• Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1929. O typach rozwojowych wczesnych stadjów u ptaków. Folia Morphologica 1 : 1-24.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1929. Sur la soi-disant 'plaque axiale' dans le développement des Oiseaux. C.R.de la Soc.de Biol.,Paris 100 : 258-259.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1929. Badania nad rozwojem i genezą potworności złożonych u żółwia (Emys orbicularis L.) (streszczenie referatu). Spraw. z posiedzenia Tow. Nauk. Warsz. 22, 1929, Wydz.4., 2 str. nbl. (Res.).
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A, Tur J. 1929. O nierównomierności tempa rozwojowego. Kosmos A 53 : 86-94.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1928. Sur deux types différents du développement primaire des Oiseaux. C.R.de la Soc.de Biol.,Paris 99 : 1694-1695.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1928. Sur la durée des stades embryonnaires. C.R.de la Soc.de Biol.,Paris 99 : 1696-1697.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1927. Observations sur l'embryogéne du Coq de bruyere (Lyrurus tetrix L.). C.R.de la Soc.de Biol.,Paris 97 : 529-530.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1927. Przypadek nader wczesnej potworności podwójnej u kosa (Planesticus merula merula L.). Spraw. z posiedzenia Tow. Nauk. Warsz. 19 /lub 20/: 558-565, Wydz.3. Warszawa. (Res.).
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1926. O nowszych przypadkach oocytów złożonych w jajniku żółwia Emys orbicularis. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 2,00
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1926. Spostrzeżenia nad embriologią Cietrzewia (Lyrurus tetrix L.,) Pam.I-go Zjazdu Anat.-Zool.w Warszawie. : 83-84.