• Artykuł naukowy
    Dehnel A. 1925. Badania nad anomaliami rozwojowymi u żółwia błotnego Emys orbicularis L. Pam. 12 Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Warszawie.
  • Artykuł naukowy
    Dehnel A. 1925. Origine des polygeneses et oeufs plurinuclees. C.R.de la Soc.de biol 93 : 1205-1206.
  • Zyśk-Gorczyńska E, Żmihorski M. Ultraviolet film reduces bird–glass collision risk. Ornis Fennica