• Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1926. O nowszych przypadkach oocytów złożonych w jajniku żółwia Emys orbicularis. Warszawskie Czasopismo Lekarskie 2,00
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1926. Spostrzeżenia nad embriologią Cietrzewia (Lyrurus tetrix L.,) Pam.I-go Zjazdu Anat.-Zool.w Warszawie. : 83-84.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1925. Badania nad anomaliami rozwojowymi u żółwia błotnego Emys orbicularis L. Pam. 12 Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Warszawie.
 • Artykuł naukowy
  Dehnel A. 1925. Origine des polygeneses et oeufs plurinuclees. C.R.de la Soc.de biol 93 : 1205-1206.