Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


19.06.2018 Komiks naukowy o potencjalnym wpływie polowań na łosie w parkach narodowych

Badania opublikowane w czasopiśmie Basic and Applied Ecology wskazują, że parki narodowe w Polsce są zbyt małe aby chronić populacje łosi je zasiedlające. W przypadku zniesienia moratorium na odstrzał łosi, konieczne jest wyznaczenie stref buforowych zapewniających ochronę osobników migrujących poza obszary chronione. Cały artykuł, którego autorami są pracownicy IBS PAN, Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można przeczytać tutaj

 

 

 

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści