25.03.2020 – Komiks naukowy o migracjach łosi

Komiksy naukowe

25.03.2020 – Komiks naukowy o migracjach łosi

Komiks naukowy do artykułu „The level of habitat patchiness influences movement strategy of moose in Eastern Poland” opublikowanego przez zespół IBS PAN, UwB i UP w Lublinie w czasopiśmie PLoS ONE. Badania wykazały, że struktura środowiska ma wpływ na strategie...
Komiks naukowy o sposobach ochrony żubra w XIX wieku

Komiksy naukowe

Komiks naukowy o sposobach ochrony żubra w XIX wieku

Komiks naukowy do najnowszego artykułu IBS PAN o żubrach. Analiza źródeł historycznych pozwoliła na odtworzenie sposobów ochrony żubrów w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku, przynosząc wiele wskazówek dla współczesnego zarządzania populacją tego gatunku (rys. Tomasz...