Komiksy naukowe

Infografika dotycząca ekologicznego znaczenia żubra

Podsumowanie informacji o wpływie żubra na środowisko i inne gatunki na infografice przygotowanej w ramach projektu „Białowieskie odkrycia” prezentującego osiągnięcia Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.
Projekt „Białowieskie odkrycia – popularyzacja badań Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Społeczna odpowiedzialność nauki” (umowa SONP/SP/513765/2021).