Komiks naukowy o sposobach ochrony żubra w XIX wieku

Komiksy naukowe

Komiks naukowy o sposobach ochrony żubra w XIX wieku

Komiks naukowy do najnowszego artykułu IBS PAN o żubrach. Analiza źródeł historycznych pozwoliła na odtworzenie sposobów ochrony żubrów w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku, przynosząc wiele wskazówek dla współczesnego zarządzania populacją tego gatunku (rys. Tomasz...