Komiksy naukowe

06.04.2020 – Komiks naukowy o rozrodzie szakali w Polsce!

Komiks naukowy do artykułu „Northernmost record of reproduction of the expanding golden jackal population” opublikowanego przez zespół IBS PAN i współpracowników w czasopiśmie Mammalian Biology, przedstawiającego pierwsze obserwacje rozrodu i aktualną sytuację szakala w Polsce!