Komiksy naukowe

12.02.2020 Komiks naukowy o nowej metodzie szacowania zagęszczeń owadów

Obecnie na całym świecie obserwujemy dramatyczny spadek liczebności owadów. Brakuje jednak prostych i tanich metod pozwalających na śledzenie tych zmian. Grupa naukowców z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży (we współpracy z Instytutem Maxa Plancka w Niemczech) opracowała prostą i łatwą w zastosowaniu metodę szacowania zagęszczeń owadów aktywnych nocą. Wykorzystano w tym celu aparaty z wbudowana lampą błyskową. Na seriach zdjęć owady są widoczne jako jasne punkty, które następnie były zliczane. Analiza zdjęć pozwala na ocenę zmian aktywności owadów oraz ich rozmieszczenie w różnych typach środowisk. Metoda została opisana i opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Methods in Ecology and Evolution. Badania sfinansowane zostały ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2013/10/E/NZ8/00725) (Rysunek: Tomasz Samojlik)

komiks naukowy