Stres jeleni

Komiksy naukowe

Stres jeleni

Badania IBS PAN we współpracy z Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research w Berlinie nad poziomem stresu u jeleniowatych wykazały, że w populacjach jeleni i saren żyjących pod dużą presją drapieżnictwa ze strony wilka i rysia poziom stresu jest najniższy i...