Komiksy naukowe

Komiks naukowy o ryzyku wyginięcia łasic bielejących na zimę

W Polsce występują dwie formy łasic różniące się obecnością lub brakiem białego ubarwienia w okresie zimowym. Forma bielejąca na zimę cierpi z powodu zwiększonego ryzyka drapieżnictwa ze względu na postępujące ocieplenie klimatu i skracanie się okresu zalegania pokrywy śnieżnej. Praca naukowa, której współautorem jest dr hab. Karol Zub dostępna jest pod adresem