Komiks poświęcony aktywności dobowej rysia

Komiksy naukowe

Komiks poświęcony aktywności dobowej rysia

Nasz nowy komiks naukowy przedstawia wyniki badań międzynarodowego zespołu badaczy nad aktywnością dobową rysia, które wykazały, że ogólny, bimodalny rytm aktywności pozostaje niezmienny, niezależnie od długości dnia, nawet w czasie polarnych dni i nocy. Publikacja:...
Nowy odcinek komiksów naukowych

Komiksy naukowe

Nowy odcinek komiksów naukowych

Nowy odcinek komiksów naukowych prezentuje interesujące odkrycie dokonane przez Driesa Kuijpera i współpracowników: jelenie reagują na zapach ich głównego drapieżnika – wilka – strachem, ograniczają czas spędzany na zerowaniu i stają się czujne. Dziki,...
Komiks naukowy o genetyce łasic

Komiksy naukowe

Komiks naukowy o genetyce łasic

W tym tygodniu komiks naukowy przedstawia wyniki analiz sekwencji cytochromu b mitochondrialnego DNA u łasic. Publikacja: “Climate and refugial origin influence mitochondrial lineage distribution of weasels (Mustela nivalis) in a phylogeographic suture zone” jest pod...
Nowy komiks naukowy IBS

Komiksy naukowe

Nowy komiks naukowy IBS

Nasz kolejny komiks naukowy przedstawia w skrótowej formie wyniki analiz zróżnicowania mitochondrialnego DNA łosi zamieszkujących obszar Europy, które są zaprezentowane w publikacji: „Spatial structure in European moose (Alces alces): genetic data reveal a...