Komiksy naukowe

Komiks prezentujący wyniki badań nad wpływem kondycji samic jelenia na proporcję płci płodów

Najnowszy komiks naukowy ilustruje wyniki badań nad wpływem kondycji samic jelenia na proporcję płci płodów. Przeprowadzone badania wykazały, iż masa ciała matki warunkuje płeć płodu – prawdopodobieństwo urodzenia samca wzrastało wraz ze zwiększającą się masą ciała samic. Pełna wersja artykułu „Heavier females produce more sons in a low-density population of red deer” dostępna jest pod adresem: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12430/full.