Komiksy naukowe

Stres jeleni

Badania IBS PAN we współpracy z Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research w Berlinie nad poziomem stresu u jeleniowatych wykazały, że w populacjach jeleni i saren żyjących pod dużą presją drapieżnictwa ze strony wilka i rysia poziom stresu jest najniższy i najbardziej stabilny w porównaniu z populacjami, gdzie dużych drapieżników nie ma, a dominuje działalność człowieka. Najlepiej przedstawia to najnowszy komiks Tomasza Samojlika, a dociekliwi mogą zajrzeć do pracy oryginalnej pod tym adresem.
https://academic.oup.com/beheco/advance-article/doi/10.1093/beheco/arx142/4636144