Nowy odcinek komiksów naukowych

Komiksy naukowe

Nowy odcinek komiksów naukowych

Nowy odcinek komiksów naukowych prezentuje interesujące odkrycie dokonane przez Driesa Kuijpera i współpracowników: jelenie reagują na zapach ich głównego drapieżnika – wilka – strachem, ograniczają czas spędzany na zerowaniu i stają się czujne. Dziki,...
Komiks naukowy o genetyce łasic

Komiksy naukowe

Komiks naukowy o genetyce łasic

W tym tygodniu komiks naukowy przedstawia wyniki analiz sekwencji cytochromu b mitochondrialnego DNA u łasic. Publikacja: “Climate and refugial origin influence mitochondrial lineage distribution of weasels (Mustela nivalis) in a phylogeographic suture zone” jest pod...
Nowy komiks naukowy IBS

Komiksy naukowe

Nowy komiks naukowy IBS

Nasz kolejny komiks naukowy przedstawia w skrótowej formie wyniki analiz zróżnicowania mitochondrialnego DNA łosi zamieszkujących obszar Europy, które są zaprezentowane w publikacji: „Spatial structure in European moose (Alces alces): genetic data reveal a...
Faceboar czy boarbook? Sieci socjalne u dzików

Komiksy naukowe

Faceboar czy boarbook? Sieci socjalne u dzików

Kolejna publikacja naukowa Instytutu Biologii Ssaków PAN doczekała się komiksowej adaptacji – tym razem „Long-Lasting, Kin-Directed Female Interactions in a Spatially Structured Wild Boar Social Network” (T. Podgórski i in.). Pełen tekst pracy...