Faceboar czy boarbook? Sieci socjalne u dzików

Komiksy naukowe

Faceboar czy boarbook? Sieci socjalne u dzików

Kolejna publikacja naukowa Instytutu Biologii Ssaków PAN doczekała się komiksowej adaptacji – tym razem „Long-Lasting, Kin-Directed Female Interactions in a Spatially Structured Wild Boar Social Network” (T. Podgórski i in.). Pełen tekst pracy...
Najnowsze odkrycia IBS PAN w formie komiksowej

Komiksy naukowe

Najnowsze odkrycia IBS PAN w formie komiksowej

Instytut Biologii Ssaków PAN proponuje nową formę popularyzacji osiągnięć naukowych – krótkie komiksy przedstawiające główną ideę najciekawszych prac opublikowanych w ostatnim czasie. Do każdego z tych abstraktów graficznych dołączony jest link prowadzący do...