Komiksy naukowe

Komiks naukowy prezentujący wyniki badań nad wybiórczością siedliskową kuny domowej i kuny leśnej

Najnowszy komiks naukowy ilustruje wyniki badań nad wybiórczością siedliskową kuny domowej i kuny leśnej, które wykazały całkowite rozejście się nisz siedliskowych badanych gatunków w Puszczy Białowieskiej. Publikacja „Spatial niche segregation of sympatric stone marten and pine marten – avoidance of competition or selection of optimal habitat?” jest dostępna pod adresem: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0139852.