Komiksy naukowe

Badania IBS PAN nad dynamiką poziomu zarażenia norki amerykańskiej pasożytami

Badania IBS PAN nad dynamiką poziomu zarażenia pasożytami norki amerykańskiej wykazały, że gatunki obce są uwalniane od presji wroga tylko w pierwszej fazie kolonizacji nowych terenów, a poziom zarażenia jest modulowany również przez takie czynniki jak wiek, płeć i sezon. Stwierdzono znaczący wzrost liczby pasożytów zależny od czasu jaki upłynął od momentu kolonizacji danego regionu przez norkę. Wyniki badań zostały zilustrowane w najnowszym komiksie Tomasza Samojlika. Szczegóły w pracy oryginalnej opublikowanej w „Ecography” pod tym adresem.