Komiksy naukowe

25.03.2020 – Komiks naukowy o migracjach łosi

Komiks naukowy do artykułu „The level of habitat patchiness influences movement strategy of moose in Eastern Poland” opublikowanego przez zespół IBS PAN, UwB i UP w Lublinie w czasopiśmie PLoS ONE. Badania wykazały, że struktura środowiska ma wpływ na strategie migracyjne łosi!