Analiza genetyczna czystości gatunkowej żubra z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej (MNiSW)
Czas trwania projektu: 2010-2013
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Tokarska