Analiza genetyczna czystości gatunkowej żubra z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej (MNiSW)
Czas trwania projektu:2010-2013
Status projektu:Zakończony
Kierownik projektu:dr hab. Małgorzata Tokarska