BIOSEB – Letnie szkoły ekologii i bioróżnorodności (6. Program Ramowy Unii Europejskiej)
Czas trwania projektu: 2006-2009
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Zalewski

W ramach realizowanego przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży projektu Letnie szkoły ekologii i bioróżnorodności – zrozumieć wzorce i procesy – BIOSEB zorganizowano cztery edycje Letnich Szkół Ekologii i Bioróżnorodności (28 maja – 2 czerwca 2007, 9-14 czerwca 2008, 25-31 maja 2009 i 24-30 maja 2010) dla w sumie 265 osób z ponad 30 krajów.  Program każdej z imprez obejmował pięć typów zajęć:

(1) Serię 92 wykładów wygłoszonych przez 58 wykładowców, w tym 36 wybitnych naukowców zagranicznych i krajowych, 8 zagranicznych naukowców zatrudnionych w IBS PAN w ramach projektu Transfer Wiedzy BIORESC i 14 pracowników naukowych IBS.

(2) Zajęcia terenowe, w tym zajęcia w pierwotnych lasach Białowieskiego Parku Narodowego, najlepiej zachowanego lasu pierwotnego europejskich nizin, posiadającego status Rezerwatu Człowieka i Biosfery UNESCO, tytuł Miejsca Dziedzictwa Światowego i dyplom Rady Europy.

(3) Zajęcia laboratoryjne.

(4) Wyjazdy terenowe: wizyta w muzeum przyrodniczym Białowieskiego Parku Narodowego, w rezerwacie pokazowym BPN oraz całodniowy wyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego.

(5) Pokaz filmu przyrodniczego „Kraina żubra” w reżyserii Jana Walencika.

Według kwestionariuszy ocen zebranych od uczestników i wykładowców, Szkoły Letnie zostały ocenione bardzo wysoko, zarówno jeśli chodzi o organizację (ocena 4,83 w 5-punktowej skali), jak i zawartość merytoryczną programu (ocena 4,46). Ogólny poziom zadowolenia z Letniej Szkoły uplasował się na poziomie 4,64.

Projekt realizowany w ramach 6. Ramowego Programu Badań i Rozwoju Unii Europejskiej (kontrakt nr MSCF-CT-2006-04611).