Czy wilki tracą strach przed ludźmi? Zmiany w zachowaniu wilków i ich konsekwencje dla gatunków ofiar w środowiskach zdominowanych przez człowieka (Narodowe Centrum Nauki, OPUS numer 2021/41/B/NZ8/00015)
Czas trwania projektu: 2022-2026
Status projektu: Aktywny
Kierownik projektu: Dr hab. D.P.J. Kuijper, Profesor IBS PAN
Wykonawcy projektu: Dr. Marcin Churski
Dr. Paulina Szafrańska
Dr. Elise Say-Sallaz
Mgr. Katharina Kasper
Prof. Dr. Liana Zanette (Western University, London Canada)
Dr. Mike Clinchy (Western University, London Canada)
Dr. Maciej Szewczyk (Gdansk, University)

W Europie, kontynencie o wysokiej gęstości zaludnienia, następuje ekspansja dużych drapieżników, a szczególnie wilka. Stawia to nowe wyzwania zarówno w zakresie ochrony wilków, jak i w zakresie łagodzenia pojawiających się konfliktów na linii człowiek-wilk. Resztki jedzenia pozostawione przez ludzi są atrakcyjne dla wilków i gdy połączymy to z brakiem reakcji ze strony człowieka, może to doprowadzić do oswojenia wilka. Udomowienie psa zaczęło się od procesu przyzwyczajania dzikiego wilka do życia blisko ludzi. Kiedy wilki tracą lęk przed ludźmi, konflikty mogą pojawiać się częściej. Może to również zmienić rolę wilka w ekosystemie. W tym projekcie postawiliśmy sobie następujące cele badawcze: 1) określić, w jakim stopniu wilki tracą strach przed ludźmi w Europie (więcej informacji tutaj); 2) ocenić, jak zmiany zachowania wilków przekładają się na zmiany w środowisku.