Dynamika przestrzenna, zmienność genetyczna oraz wpływ wirusa choroby aleuckiej norek na introdukowaną norkę amerykańską oraz rodzime gatunki łasicowatych. (NCN, 2016/23/B/NZ8/01010 (OPUS))
Czas trwania projektu:2017-2020
Status projektu:Aktywny
Kierownik projektu:Andrzej Zalewski
Wykonawcy projektu: dr.hab Marta Kołodziej-Sobocińska