Filogeografia i zróżnicowanie genetyczne dwóch gatunków norników (Microtus) w Polsce: analiza z uwzględnieniem danych z innych populacji w Europie (NCN)
Czas trwania projektu: 2011-2015
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan M. Wójcik
Wykonawcy projektu: Mgr Joanna Stojak (IBS PAN)
Mgr Iwona Ruczyńska (IBS PAN)
Dr. Allan McDevitt (School of Biology and Environmental Science, University College, Dublin, Irlandia)
Dr. Jerry Herman (Department of Natural Sciences, National Museums Scotland, Edinburgh, Wielka Brytania)
Prof. Jeremy B. Searle (Department of Ecology and Evolutionary Biology, Cornell University, USA)