Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety żubra oraz ocena jego oddziaływania na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej (MNiSW)
Czas trwania projektu: 2008-2010
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Kowalczyk