Genetyczna (DNA barcoding) i morfologiczna analiza diety żubra oraz ocena jego oddziaływania na zbiorowiska leśne Puszczy Białowieskiej (MNiSW)
Czas trwania projektu:2008-2010
Status projektu:Zakończony
Kierownik projektu:dr hab. Rafał Kowalczyk