Komunikat z dnia 05.01.2012

1. Inwentaryzacja dużych drapieżników w sezonach 2009/2010 oraz 2010/2011 (od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2011)

Do 31 grudnia 2011 roku łącznie 246 nadleśnictw oraz 11 parków narodowych przesłało informację na temat występowania lub braku dużych drapieżników w sezonach 2009/2010 oraz 2010/2011. Wilki zostały stwierdzone w 86 nadleśnictwach oraz 6 parkach narodowych, natomiast rysie w 18 nadleśnictwach oraz 6 parkach narodowych. Łącznie zebrano 1960 informacji potwierdzających obecność wilków oraz 187 obecność rysi w sezonie 2009/2010 oraz odpowiednio 1595 informacji o wilkach i 138 o rysiach w sezonie 2010/2011.

2. Rozmieszczenie i liczebność dużych drapieżników

Z powodu małej ilości przesłanych informacji potwierdzających obecność dużych drapieżników w obu przeanalizowanych sezonach (2009/2010, 2010/2011) nie udało się oszacować liczebności dużych drapieżników w skali całego kraju. Możliwe było jedynie częściowe zaktualizowanie zasięgu występowania gatunków. Potwierdzono występowanie wilków w większości kompleksów leśnych Polski północno-wschodniej, wschodniej i południowej. Wartym odnotowania jest fakt pojawienia się nowej watahy wilków w obszarze Wzniesień Elbląskich. Sytuacja wilków w zachodniej Polsce wydaje się być bardziej dynamiczna. W analizowanym okresie drapieżniki kontynuowały kolonizacje nowych obszarów. Zarejestrowano poszerzanie zasięgu występowania wilków w rejonie Borów Dolnośląskich, Puszczy Noteckiej, odnotowano pojawienie się nowych watah w Drawieńskim PN oraz na Poligonie Drawskim. Potwierdzono obecność rysi w zwartych kompleksach leśnych północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej Polski. W zachodniej Polsce rysie były obserwowane jedynie w Kampinoskim PN oraz w okolicach Słowińskiego PN. Poniżej zamieszczono mapy kompleksów leśnych, w których na podstawie informacji zebranych w latach 2009-2011 udało się potwierdzić obecność dużych drapieżników.

Komunikat z dnia 31.01.2013

1. Inwentaryzacja dużych drapieżników w sezonie 2011/2012 (od 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2012)

Do 31 grudnia 2012 roku łącznie 76 nadleśnictw oraz 3 parki narodowe przesłały informację dotyczące występowania lub braku dużych drapieżników w sezonie 2011/2012. Wilki stwierdzono w 45 nadleśnictwach oraz 3 parkach narodowych, natomiast rysie w 11 nadleśnictwach oraz 2 parkach narodowych.

2. Rozmieszczenie i liczebność dużych drapieżników

Z powodu małej ilości przesłanych informacji potwierdzających obecność dużych drapieżników w sezonie 2011/12 nie udało się oszacować liczebności dużych drapieżników w skali całego kraju. Zaktualizowano jedynie zasięg występowania wilka w północno-zachodniej Polsce. W analizowanym okresie drapieżniki kontynuowały kolonizacje nowych obszarów. Obecność wilków po raz pierwszy potwierdzono w Nadleśnictwach Dębno, Krzyż, Chojna i Resko. Poniżej zamieszczono mapy kompleksów leśnych, w których na podstawie informacji zebranych w latach 2011-2012 udało się potwierdzić obecność dużych drapieżników.

Na podstawie aktualnych oraz archiwalnych danych sporządzono mapy zasięgu kompleksów leśnych najprawdopodobniej zasiedlonych przez wilka i rysia: