Jeleń (Cervus elaphus) – Wpływ produktywności środowiska na płodność samic (MNiSW)
Czas trwania projektu: 2008-2011
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: Tomasz Borowik