Jeleń (Cervus elaphus) – Wpływ produktywności środowiska na płodność samic (MNiSW)
Czas trwania projektu:2008-2011
Status projektu:Zakończony
Kierownik projektu:Tomasz Borowik