MammalNet (Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA))
Czas trwania projektu: 2019-2022
Status projektu: Aktywny
Kierownik projektu: Joanna Stojak

MammalNet to europejski projekt nauki obywatelskiej, mający na celu zaangażowanie obywateli mających kontakt z dziką przyrodą, specjalistów od ochrony przyrody, osoby zarządzające populacjami dzikich zwierząt a także naukowców do gromadzenia danych na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich ssaków. Projekt Mammalnet (www.mammalnet.com) jest opracowany przez konsorcjum ENETWILD (www.enetwild.com), którego celem było zebranie i wygenerowanie pierwszych danych na temat rozmieszczenia i liczebności dzików w Europie  w oparciu o tradycyjne źródła danych.

W Europie żyje około 250 różnych gatunków ssaków, od ryjówek do bobrów, rysi, łosi i wilków, jednak informacje na temat rozmieszczenia i liczebności tych gatunków są wciąż bardzo ubogie. Naukowcy mogą od teraz skorzystać z pomocy obywateli, którzy prowadzą różne działania w terenie – alpiniści, rowerzyści, przyrodnicy, myśliwi i rybacy, zbieracze grzybów i inne grupy związane z pracą na łonie natury mogą stać się sprzymierzeńcami przyrody i nauki.

Aby ułatwić obywatelom gromadzenie i transfer danych, zaprojektowano kilka łatwych w użyciu aplikacji mobilnych i internetowych, które umożliwiają im przesłanie danych do MammalNet za pomocą zaledwie paru „kliknięć”. Aplikacja mobilna iMammalia (do ściągnięcia na telefon Android w Google Play Store lub na Apple w Apple Store) umożliwia przesyłanie obserwacji, lokalizacji i zdjęć pospolitych gatunków ssaków. Natomiast, aplikacje internetowe MammalWeb (www.mammalweb.org) i Agouti (www.agouti.eu) umożliwiają przesyłaniem zdjęć z fotopułapek i identyfikację gatunków przez obywateli i naukowców. Wszystkie zgromadzone dane będą weryfikowane przez naukowców zaangażowanych w projekt, a następnie przesyłane do GBIF (Światowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności) powszechnie dostępnego repozytorium danych o zasięgu ogólnoświatowym.

Użytkownicy aplikacji będą zatem uczestniczyć w międzynarodowych badaniach naukowych, które promują otwartą naukę i które w przyszłości dostarczą wskazówek, jak najlepiej zarządzać i chronić  dziką przyrodę w Europie. Gromadzenie tych danych pomoże w szerokim odwzorowaniu rozmieszczenia gatunków oraz lepiej zrozumieć zachowanie i status populacji dzikich gatunków ssaków.