Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach (MNiSW)
Czas trwania projektu:2008-2011
Status projektu:Zakończony
Kierownik projektu:prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska