Struktura przestrzenna i socjalna, system rozrodczy, oraz pokrewieństwo między osobnikami w populacji dzika Sus scrofa w Puszczy Białowieskiej i okolicach (MNiSW)
Czas trwania projektu: 2008-2011
Status projektu: Zakończony
Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska